KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI 2019


19. June 2019
Ob: 10:00
Kje: Borov gozdiček

Na obisku: RRA severne Primorske; Evropske pravljice; Obisk otrok prve triade osnovnih šol. Z otroki iz OŠ se bomo pogovarjali o EU in državah članicah (značilnosti, jezik, posebnosti, glavna mesta...), institucijah EU, glavne prioritete in politike EU - poudarek bi dali okoljskim spremembam in ukrepom EU na tem področju, prebrali pa bi zgodbico, ki jo je izdal Generalni Direktorat EK za okolje.