Miha Kramli: Radosti in pasti tehnologije


23. October 2018
Ob: 17:00
Kje: Medpodjetniški izobraževalni center (MIC)- Šolski center Nova Gorica (Cankarjeva ulica 8A, 5000 Nova Gorica).