Prostovoljstvo in mobilnost


Mladinski center Nova Gorica je v letu 2016 uspešno kandidiral na razpis za regionalne partnerje evropske informacijske mreže Eurodesk. Od januarja 2016 je Mladinski center promotor Eurodeska, ki  je brezplačni infoservis Evropske komisije, ki je namenjen mladim in tistim, ki z njimi delajo. Danes šteje že več kot 33 nacionalnih Eurodesk partnerjev in več kot 1300 regionalnih in lokalnih partnerskih mladinskih organizacij po vsej Evropi. Podporna koordinacijska pisarna se nahaja v Bruslju. Mladinski center Nova Gorica deluje na področju informiranja mladih ter nadalje razvija kakovost ponudbe in vanjo vključuje informacije o evropskih priložnostih za mlade, evropski mladinski politiki ter možnostih za mobilnost. Kot regionalni partnerji mladim posredujemo informacije o evropskih priložnostih na področju prostovoljstva, študija, dela, pripravništva, delovnih taborov, mladinskih izmenjav, strukturiranega dialoga z mladimi, tem EU strategije za mlade, programa Erasmus+, drugih možnostih financiranja itd.

Več o mreži Eurodesk si lahko preberete na: http://www.movit.si/info-servis-eurodesk/o-eurodesku/

Osrednji portal Evropske komisije, namenjen mladim med 13 in 30 let, predstavlja vstopno točko do evropskih informacij za mlade: https://europa.eu/youth/SI_sl