Nova Gorica otrokom prijazno Unicefovo mesto


Nova Gorica je že vse od leta 2002 »Otrokom prijazno Unicefovo mesto«. V tem času je z Mladinskim centrom Nova Gorica in Delovnim odborom Mestne občine Nova Gorica za projekt »Nova Gorica otrokom prijazno Unicefovo mesto«, uspešno razvijala otrokom prijazno mesto z Unicefovimi vsebinami in izpeljala različne projekte v korist otrok v mestu. Vse projekte je predlagal in potrjeval Delovni odbor Mestne občine Nova Gorica za projekt »Nova Gorica otrokom prijazno Unicefovo mesto«. Mladinski center je vse projekte koordiniral in izvajal. V tem času se je izvedlo precej uspešnih projektov, med katerimi so izstopali: brezplačni tečaj slovenščine za tujce, varne točke, projekt o nenasilju, predavanja za starše, eksperimentalnice po vrtcih z e-Hišo, novogoriško hišo poskusov, letovanje otrok v naši Hiši pod borovci v Čepovanu, gledališke igre ob tednu otroka,…

DELOVNO OPERATIVNA SKUPINA »NOVA GORICA OTROKOM PRIJAZNO UNICEFOVO MESTO«

Člani:

 • Maja Erjavec, univ. dipl. pravnica
 • Ana Raganzini, specialistka za mladinsko delo, Mladinski center Nova Gorica
 • Eva Brecelj, med., spec. pediater, vodja službe za varstvo otrok in mladine, Zdravstveni dom Nova Gorica
 • Tanja Podgornik, dipl. socialna pedagoginja, svetovalna delavka Vrtca Nova Gorica
 • Lilijana Krsmanović, Strokovna sodelavka na oddelku za družbene dejavnosti v MONG
 • Alja Otavnik, Zagovorništvo otrokovih pravic, UNICEF Ljubljana, članica
 • Martina Golob Klančič,projektni manager

VARNE TOČKE:

1. Mladinski center Nova Gorica, Bazoviška ul.4, 5000 Nova Gorica
2. E-Hiša, novogoriška hiša poskusov, Bevkov trg 8, 5000 Nova Gorica
3. Otrok otroku, Humanitarno društvo KID, Ul. Gradnikove brigade 9, 5000 Nova Gorica
4. Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
5. Centralni vrtec Nova Gorica, Trubarjeva ul. 5, 5000 Nova Gorica
6. Krizni center za otroke in mladostnike 10-ka, Marušičeva ulica 6, 5000 Nova Gorica
7. Rdeči križ Slovenije, območno združenje Nova Gorica, Ul. Tolminskih puntarjev 8, 5000 Nova Gorica
8. Osnovna šola Solkan, Šolska ul.25, 5250 Solkan
9. Hofer trgovina, Cesta 25. junija 1l, 5000 Nova Gorica

PROJEKTI:

Koordinator:
Ana Raganzini,
e-mail: Ana Raganzini,
GSM: 040 234 423

 • TEČAJ SLOVENŠČINE ZA TUJCE
 • VARNE TOČKE
 •  EKSPERIMENTALICE ZA VRTCE V MONG
 •  PREDAVANJE ZA STARŠE