Prireditve



POŽENI POLETJE

E-kolesa se po uspešni novoletni akciji ponovno selijo na Bevkov trg. Za uvod v poletje boste lahko kolesarili in sodelovali v žrebu za praktične nagrade. Namen akcije je promocija zdravega načina življenja za vse generacije, promocija kolesarjenja kot trajnostne mobilnosti ter promocija Goriške kot rajske destinacije za kolesarje.

Kolesarjenje je BREZPLAČNO in bo možno vsak dan od 18. 5. 2021 do 13. 6. 2021.

Obiskovalci, ki bodo odkolesarili vsaj 20 minut bodo prejeli nagradni kupon za sodelovanje v žrebu za praktične nagrade.

Kolesarjenje bo možno le ob upoštevanju vseh veljavnih priporočil NIJZ.

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »POŽENI POLETJE«

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre »POŽENI POLETJE« (v nadaljevanju »nagradna igra«) je Mladinski center Nova Gorica, Bazoviška ul. 4, 5000 Nova Gorica, ID za DDV SI36518433 (v nadaljevanju »organizator«).

2. Splošne določbe

Ta pravila določajo način prirejanja in sodelovanja v nagradni igri »POŽENI POLETJE«.

Namen nagradne igre je promocija zdravega načina življenja za vse generacije, promocija kolesarjenja kot trajnostne mobilnosti ter promocija Goriške kot rajske destinacije za kolesarje.

Nagradna igra traja od dne 18. 5. 2021 do dne 13. 6. 2021.

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.e-hisa.si/pozeni-poletje.

3. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe (v nadaljevanju »udeleženci«), ki bodo v času trajanja nagradne igre z najmanj 20 minutnim neprekinjenim kolesarjenjem pridobile en kupon. Vsak udeleženec lahko večkrat odkolesari 20 minutni interval in tako sodeluje v žrebu z dodatnimi kuponi.

Pri žrebanju bodo upoštevani izključno pravilno izpolnjeni nagradni kuponi, oddani do vključno 13. 6. 2021 v za to namenjen nabiralnik, ki se nahaja ob kolesih. Kupone bo mogoče oddajati v skrinjico le v času obratovanja e-koles.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec zaveže, da bo spoštoval pravila nagradne igre. Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko udeleženec večkrat sodeluje v nagradni igri, vendar je vsak udeleženec lahko le enkrat izžreban in dobi le eno izmed praktičnih nagrad. Nepravilno izpolnjenih, nepopolnih ter prepozno oddanih nagradnih kuponov organizator ne bo upošteval v zaključnem žrebanju.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter druge osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri organizaciji nagradne igre. Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov. Soglasje se poda s podpisom polnoletne osebe na nagradni kupon.

4. Nagradni sklad

V okviru te nagradne igre bo organizator podelil praktične nagrade.

5. Izbor nagrajencev, obveščanje in prevzem nagrad

Žreb nagrad

Nagradno žrebanje se bo izvedlo najpozneje do 31. 6. 2021 na sedežu organizatorja in ne bo javno.

Seznam nagrajencev bo objavljen najpozneje v 7 (sedmih) dneh po žrebanju na spletnih straneh in ostalih komunikacijskih kanalih organizatorja. Nagrajenci bodo o nagradah in postopku prevzema obveščeni pisno po e-pošti najpozneje v sedmih delovnih dneh po zaključku žrebanja. Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča.

Vsak dobitnik oz. izžrebanec se mora javiti v roku 7 dni od prejema obvestila, drugače ni več upravičen do dobitka. Če posameznik nagrade ne prevzame v roku, se šteje, da se odpoveduje nagradi.

Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrajenec nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki bo podpisan s strani vseh članov komisije in izpisan v enem izvodu ter se bo hranil na sedežu organizatorja eno leto od zapisa.

Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne ali neustrezne načine sodelovanja v nagradni igri.

6. Preklic sodelovanja v nagradni igri

Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje in dano privolitev na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@mc-novagorica.si ali na info@e-hisa.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

7. Varstvo osebnih podatkov

Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@mc-novagorica.si ali na info@e-hisa.si. Udeleženec na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek in e-naslov) za namene izvedbe nagradne igre in obveščanja oz. kontaktiranja v primeru, da bo udeleženec nagrajen. Hkrati se strinja z vpisom med prejemnike e-novic.

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

  • izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
  • obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;
  • podelitve nagrad;
  • udeleženec nagradne igre se s prijavo strinja s prejemanjem e-novic o dogodkih Mladinskega centra Nova Gorica, e-hiše, hiše poskusov in Ekscentra, vozlišča ustvarjalnih praks. Udeleženec se lahko od prejemanja e-e-novic kadarkoli odjavi s pisnim zahtevkom na info@mc-novagorica.si ali na info@e-hisa.si.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Sodelujoči lahko v primeru vprašanj o obdelavi osebnih podatkov kontaktira pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu na elektronski naslov: info@mc-novagorica.si ali na info@e-hisa.si.

Več informacij o obdelavi osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v naši Politiki varstva osebnih podatkov, objavljeni na https://www.mc-novagorica.si/wp-content/uploads/2020/11/Politika-varstva-osebnih-podatkov.pdf, vprašanja lahko naslovite tudi na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na dpo@datainfo.si.

8. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo in poškodbe, ki bi izvirale iz sodelovanja v nagradni igri. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali kot posledico koriščenja nagrade.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča oziroma jo odpove ali prekine. O morebitni prekinitvi nagradne igre bo organizator obveščal prek svojih komunikacijskih kanalov (spletne strani e-hiše in Mladinskega centra Nova Gorica ter prek družabnih omrežij). V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

9. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila.

10. Reševanje sporov

Vse pritožbe v zvezi z nagradno igro rešuje organizator. Organizator se zavezuje, da bo utemeljene pritožbe odpravil v najkrajšem možnem času in o tem obvestil pritožnika. Za vse morebitne spore, v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Novi Gorici.

11. Končne določbe

S podajo privolitve k sodelovanju v nagradni igri udeleženci sprejemajo vsa navedena pravila in splošne pogoje nagradne igre, ki so objavljeni na www.e-hisa.si/pozeni-poletje.

Pravila stopijo v veljavo z dnem pričetka nagradne igre.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil in splošnih pogojev ter se zavezuje, da bo vsako spremembo oz. dopolnitev objavil na www.e-hisa.si/pozeni-poletje.

Nova Gorica, maj 2021


Prezrta Poljska za javnim prevozom med koronakrizo

|

Vabljeni na brezplačno potopisno predavanje “Prezrta Poljska z javnim prevozom med koronakrizo”, ki bo 25. marca 2021 ob 17:30 preko spletne platforme Zoom. Svojo potovalno izkušnjo bo z nami delila Tina Škorjanc, ki je na kratko povzela vsebino predavanja. Za kar petnajst Slovenij velika Poljska se ponaša s svetovno znanimi prebivalci kot so Marie Sklodowska Curie, Frederic Chopin, papež Janez Pavel II, Adam Malysz in Adam Mickiewicz. Kljub temu se Poljska z izjemo Krakova le redko znajde na itinerariju tujih obiskovalcev. Priznam, tudi na moji poti se je znašla malce po naključju, predvsem zaradi takrat ugodne epidemiološke slike, a me je dežela naravnost navdušila! V tem predavanju vam bom pokazala, zakaj je Poljska vredna obiska ljudi, ki jih zanimajo morje ali gore, srednjeveška ali moderna zgodovina 20. stoletja, kulturna dediščina ali slovita arhitektura. Ogledali si bomo odlično ohranjeno staro mestno jedro Krakova, temačno taborišče Auschwitz, pod Unescom zaščiten rudnik soli Wileiczka, prestolnico Varšavo, ki je bila med II. svetovno vojno povsem porušena, Baltsko morje, mestece Gdansk in največji grad na svetu, Malbork. Vse te kraje bomo obiskali izključno z javnim prevozom, predvsem s hitrimi, udobnimi in cenovno ugodnimi vlaki. Najedli se bomo tudi tipičnih poljskih pierogijev, potem pa se z direktnim letom vrnili na Brnik. Povezavo na ZOOM: https://zoom.us/j/92538363194?pwd=TGIwK01mb3NiVUM1WG5WRGQ1bmEwQT09 Meeting ID: 925 3836 3194 Passcode: 018530    

E-kolesa po novem z daljšim obratovalnim časom

|

E-kolesa, ki so bila zelo dobro sprejet del decembrskega programa, se selijo na Bazoviško 4 (območje stadiona, ob balinišču). S kolesi bo še naprej upravljala e-hiša, ki deluje pod okriljem Mladinskega centra Nova Gorica.

Na Bevkovem trgu je lahko vsak mimoidoči na ekološki način proizvajal elektriko in tako pomagal osvetljevati praznično okrašeno Novo Gorico, na novi lokaciji pa bo poudarek na zdravju in rekreaciji. Kolesa bodo lokalnemu prebivalstvu brezplačno na voljo za športno udejstvovanje na svežem zraku.

Pridite na obisk. Kolesarjenje bo možno le ob upoštevanju vseh trenutno veljavnih priporočil NIJZ.

Stanje s COVID se umirja in zato smo se odločili, da se urnik e-koles prilagodi in razširi. Pri upravljanju koles nam bo, od ponedeljka 15. 2. 2021, pomagala ekipa iz Mika šport, ki bo zagotovo dala projektu nov zagon. Za večje skupine (nad 8 oseb) so zaželene prijave na:
041 204 354 (Rok, Mika šport).

URNIK

  • Od ponedeljka do petka od 8.00 do 20:30.
  • Ob sobotah, od 9.00 do 18.30.
  • Nedalje in prazniki zaprto.
  • Uporaba koles je brezplačna.
  • Pridržujemo si pravico do sprememb urnika.

 

Jejmo kot naši predniki! Zgodovina prehranskih navad od prazgodovine do danes

|

  V ponedeljek, 15. februarja 2021 ob 18h, vas vabimo na brezplačno spletno predavanje, ki bo potekalo preko ZOOM povezave. Povezavo boste po oddani prijavi prejeli na elektronski naslov en dan pred predavanjem. Naša prehrana se je v zadnjih 150 letih zelo spremenila: ljudje jemo manj naravne hrane in več industrijsko pridelanih izdelkov in hitre hrane, v naši prehrani je veliko več nekvalitetnih rastlinskih maščob, enostavnih in predelanih ogljikovih hidratov ter sladkorja. V brezplačnem predavanju si bomo ogledali:
-pomen zgodovine za svet prehrane;
-kako so se spreminjale prehranske navade ljudi od prazgodovine do 19. stoletja;
-kako so začele nastajati moderne prehranske navade in katere tri spremembe so pripeljale do prehranskih navad kot jih poznamo danes;
-kakšne so posledice modernih prehranskih navad;
– kakšne korelacije lahko lahko s pomočjo zgodovine izpeljemo med prehrano in modernimi kroničnimi boleznimi.
Prejeli boste tudi praktične nasvete, kako lahko s poznavanjem zgodovine sami prilagodimo prehranske navade, ki nam bodo izboljšale kvaliteto življenja. Predaval bo Jani Konjedic, diplomirani zgodovinar in diplomant italijanskega jezika in književnosti ter prehranski svetovalec po programih Fitnes zveze Slovenije in mednarodnega programa Precision Nutrition. Študij na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je zaključil z diplomskim delom Oris prehranskih navad v 20. stoletju. Na poti učenja in raziskovanja o prehrani in življenjskem slogu je že dobrih 5 let. Kar se je začelo z radovednim raziskovanjem lastnih težav, se je s časom  spremenilo v strast in poklicno pot.
Predavanje je brezplačno. Obvezna je predhodna prijava.

PEŠBUS

|

Kljub izzivom s COVID-om želimo tudi letos otrokom omogočiti varno hojo v šolo in na tak način poskrbeti za njihovo zdravje. Zato bomo letos za šolarje od 1. do 4. razreda organizirali spremljano hojo v šolo s Pešbusom. Letos bo akcija potekala že 5. zapored, od 21. 9. do 2. 10. 2020. V akcijo so vključene vse tri mestne šole (OŠ Frana Erjavca, OŠ Milojke Štrukelj, POŠ Ledine in OŠ Solkan). Glede na prijave bomo pripravili ‘vozni red’ in ‘progo’ oziroma več prog Pešbusa. O podrobnostih bodo starši prijavljenih otrok obveščeni. Prijave za udeležbo se zbirajo do 9. septembra 2020! Več informacij na: https://www.e-hisa.si/pesbus/  

FESTIVAL ZNANOSTI 2020 - NAGRADNI FOTO NATEČAJ OKOLJU PRIJAZNO NAKUPOVANJE

|

Organizator nagradnega fotografskega natečaja Okolju prijazno lokalno nakupovanje (v nadaljevanju natečaj) je e-hiša, hiša poskusov (v nadaljevanju organizator), ki deluje pod okriljem Mladinskega centra Nova Gorica. Tema natečaja je Okolju prijazno lokalno nakupovanje. Onesnaževanje okolja in sodoben življenjski slog sta neprijazna do našega planeta. Posledice proizvodnje in potrošnje so namreč vedno bolj vidne ravno na naravnem okolju. Obstaja več načinov, da naredimo majhne korake k okolju bolj prijaznemu, zelenemu načinu življenja. Okolju prijazno lahko nakupujemo na sledeče načine: prinesemo lahko svojo vrečko, kupujemo v rinfuzi in izberemo večja pakiranja, kupujemo izdelke z okolju prijazno embalažo, načrtujemo tedenske nakupe, izbiramo ekološke izdelke itd. Več o natečaju si lahko preberete na: https://www.e-hisa.si/nagradni-fotografski-natecaj-2020/  

GORIŠKI PUST DOPADE

|

Maškare, pust prihaja! Tudi letos se bo v Novi Gorici ploščadi na Bevkovem trgu odvijal Goriški pust. Razgiban pustni program, s pričetkom ob 16:30 bomo pričeli s pustno predstavo Čarovniška zabava. Za tiste, ki si bodo zaželeli še dodelati lastno masko smo pripravili poslikavo obraza, ki se bo odvijala skozi ves program. Izvirne maske pa čaka še posebno sladko presenečenje. Vabljene vse maske: male, velike, zabavne, strašne, okrogle, pravokotne…Pridite na pustno zabavo, da se skupaj poslovimo od zime in zaželimo dobrodošlico pomladi.    

PEŠBUS

|

Tudi letos se v sklopu Evropskega tedna mobilnosti (http://bit.ly/2m2vMkz), med 16. in 27. septembrom, lahko pridružite pobudi za zdrav in zabaven prihod v šolo s PEŠBUS-om. Mestna občina Nova Gorica tudi letos organizira akcijo v katero so vključene vse mestne šole. Namen akcije je spodbujati trajnosten način prihoda v šolo s posebnim poudarkom na osveščanju o varnosti v prometu. Poleg tega pa je PEŠBUS odlična priložnost za krepitev medgeneracijskega povezovanja in samostojnosti ter spodbuda za najmlajše, da pobližje spoznajo okolje, v katerem živijo. PEŠBUS je način spremljane poti v šolo, pri kateri se učenci v šolo odpravijo peš, s kolesom ali skirojem, v organiziranih skupinah po premišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku. Skupine otrok spremljajo odrasli – najpogosteje so to starši, ki se izmenjujejo v dogovorjenem ritmu, v nekaterih primerih pa tudi drugi člani širše družine (dedki in babice) ali prostovoljci. PEŠBUS bo potekal med 16. in 27. septembrom na OŠ Frana Erjavca, OŠ Milojke Štrukelj, POŠ Ledine in OŠ Solkan:

Vabilo seveda velja tudi otrokom in staršem drugih šol, saj lahko organizirate svoje PEŠBUS-e! Za informacije, nasvete in pomoč pišite na etm@nova-gorica.si. Youtube videi akcije:

  Trase in urnike letošnjega PEŠBUS-a si lahko ogledate v spodnjih PDF dokumentih:

Foto: Mateja Pelikan

Prižig prazničnih luči & odprtje drsališča v Novi Gorici, 6.12. 2018 ob 17.00

|

Pred nami je praznični decembrski čas, ko se z dobrimi željami zazremo v leto, ki prihaja. Je tudi čas za druženje, sprostitev in obdarovanje najbližjih. S prižigom prazničnih luči in odprtjem drsališča v središču mesta se bo začel niz decembrskih prireditev v Novi Gorici.   URNIK 6. december      17.00–21.00 7.–23. december PON–ČET         12.00–20.00 PET                     12.00–22.00 SOB                      9.00–22.00 NED                     9.00–20.00 24. in 31. december            9.00–20.00 25. december–6. januar   9.00–22.00 Vstopnina na drsališče:1,50€ Izposoja drsalk: 1,50€ Drsanje na lastno odgovornost.

ELZINO KRALJESTVO, 26.12. 2018 ob 16.00; Ogrevan šotor pred mestno hišo

|

VSTOP PROST Nekje za devetimi gorami in devetimi vodami je živel čarodej, ki je izumil posebno ogledalo. Kdorkoli se je pogledal vanj, je okoli sebe in v sebi opazil le slabe stvari, srce pa mu je okamenelo in postalo hladno kot led. Čarodej je bil nad svojim izumom tako navdušen, da je med poskakovanjem razbil ogledalo na tisoče koščkov, ki so odfrčali po vsem svetu. Na drugem koncu sveta, v nekem pravljičnem kraljestvu, pa je živela Elza, princesa, ki je s svojimi čarobnimi močmi lahko čarala led in sneg. S pomočjo svoje sestre Ane in njenega izbranca Krištofa se je naučila obvladovati svojo posebno sposobnost. V družbi nerodnega snežaka Olafa so se vedno veselo zabavali, vse dokler … … dokler delček razbitega ogledala ni priletel naravnost v oko princese Ane, Elzine sestre. Doslej prijazna in očarljiva Ana je postala hladna, zlobna in ošabna. Njena glavna naloga je bila, da je hotela spreti vse prijatelje. To bi ji skoraj uspelo. Toda Krištof, Olaf in njena sestra Elza so s pomočjo prijateljstva in ljubezni dokazali, da se lahko stopi še tako hladen led in ogreje še tako hladno srce. Pot do rešitve pa je bila vse prej kot lahka … Liki iz predstave so prevzeti iz Andersenove pravljice Ledena kraljica. 15.30 vrata 16.00 igrana predstava za otroke Trajanje predstave v izvedbi Mediastar group: 45 min

VLADO KRESLIN Z BELTINŠKO BANDO IN MALIMI BOGOVI, 26.12. 2018 ob 20.00, Ogrevan šotor pred mestno hišo

|

Na Božični koncert v Novo Gorico pride s svojo črno kitaro, Beltinško bando in Malimi bogovi – VLADO KRESLIN. Središče Nove Gorice bo zagotovo ponovno odmevalo z njegovimi že ponarodelimi pesmimi, s svojo prekmursko dušo in glasbo pa se nas bo dotaknil tako, kot zna le on. Konec 80ih se je Kreslin pričel glasbeno družiti s starejšimi godci iz rojstnih Beltincev – Beltinško bando. Posvetil se je ljudski godbi in povzročil pravi preporod etno glasbe in njenega dojemanja na Slovenskem. Ljudsko glasbo je približal mlajšim generacijam in povzročil, “da so ljudje upali spregovoriti v lastnem narečju”. S skupino Mali bogovi, ki je nastala v začetku 90ih, in z Beltinško bando je Kreslin na odrih in nosilcih zvoka združil – in še združuje – preteklost in sedanjost, lokalno in globalno.   Prodaja vstopnic (sedišča in stojišča): Eventim, Petrol, Pošta Slovenija in na blagajni drsališča na Bevkovem trgu v Novi Gorici. Izkoristite znižane cene vstopnic ter tudi svojim prijateljem podarite praznično doživetje! Družba in kolektivi, ne spreglejte možnosti zakupa VIP mize s pogostitvijo v paketih za 6 ali 8 oseb. Starostna omejitev 16+, osebam mlajšim od 16 let je vstop dovoljen le v spremstvu staršev ali skrbnikov.   19.00 vrata 20.00 začetek koncerta 22.30 DJ Ney

PARNI VALJAK, 27.12. 2018 ob 20.00, Ogrevan šotor pred mestno hišo

|

Ne zamudite legendarnega koncerta. V Novo Gorico na koncertno prizorišče Novoletna doživetja – ogrevan premium šotor pred novogoriško mestno hišo – prihajajo PARNI VALJAK. Vrhunski glasbeni izvajalci zagotavljajo nepozaben večer, nabit z emocijami in doživetji. Vsekakor spektakularen koncert, ki ga nikakor ne gre zamuditi.   Prodaja vstopnic: Eventim, Petrol, Pošta Slovenija in na blagajni drsališča na Bevkovem trgu v Novi Gorici. Izkoristite znižane cene vstopnic ter tudi drugim podarite praznično doživetje! Družba in kolektivi, ne spreglejte možnosti zakupa VIP miz s pogostitvijo v paketih za 6 ali 8 oseb. Starostna omejitev 16+, osebam mlajšim od 16 let je vstop dovoljen le v spremstvu staršev ali skrbnikov. 20.00 vrata in DJ Riki 21.00 začetek koncerta 23:00 DJ Riki

ROK'N'BAND & ZMELKOOW, 28.12. 2018 ob 20.00, Ogrevan šotor pred mestno hišo

|

ROK ‘N’ BAND poslušalce s svojimi prepoznavnimi melodijami razveseljuje že vse od leta 1995 in svoj navdih črpa iz glasbe petdesetih let. Dej ruk’n me, Moja mlada ljubica, Tina, Nika, Vedno bom le tebe ljubil, Ostani še minuto, Verjemiin Rad jo imam, ljubim joje samo nekaj velikih uspešnic skupine, ki si je našla svoje zasluženo mesto na slovenskem glasbenem prizorišču. Prepoznavne melodije, iskren vokal, stilska oblačila in predvsem neizmerna energija so dejavniki, ki so prepričali mnoge. Skupina, z energičnim odrskim nastopom in karizmatično prezenco frontmana Roka Ferengje še danes ostaja v vrhu priljubljenosti in svojo uspešnost dokazuje s številnimi odlično obiskanimi koncerti po vsej Sloveniji. ZMELKOOW že dobrega četrt stoletja kontinuirano in vztrajno tresejo slovensko glasbeno sceno. V tem času so izdali 9 CD-jev, nekaj vinilov in kaset pa tudi par izdaj na precej bizarnih nosilcih zvoka. Posneli so nekaj najbolj odbitih videospotov in nanizali vrsto uspešnic, kot so Čau sonček, Bit(Smisel življenja …),Poredni gosti, YO!, Ko pogledam to nebo,Sentiš– navadni, Klub ljudi z resnimi težavami(Problemi so, problemi bojo …), Zlata ribica, Gravitacija(Več kot spijemo …) itd. Zmelkoow ves čas mojstrsko krmarijo med (samo)ironično kritiko sodobnega sveta, eksistencialnimi vprašanji, glorifikacijo bizarnosti in norim veseljaštvom. Vse to počnejo na zelo svojstven, inteligenten, neponovljiv in iskren način.   Prodaja vstopnic: Eventim, Petrol, Pošta Slovenija in na blagajni drsališča na Bevkovem trgu v Novi Gorici. Izkoristite znižane cene vstopnic ter tudi drugim podarite praznično doživetje! Družba in kolektivi, ne spreglejte možnosti zakupa VIP miz s pogostitvijo v paketih za 6 ali 8 oseb. Starostna omejitev 16+, osebam mlajšim od 16 let je vstop dovoljen le v spremstvu staršev ali skrbnikov. 20.00 vrata 20.30 Rok’n’band 22.30 Zmelkoow

NOVI FOSILI S KLAPO SKALA IN DARJO GAJŠEK, 29.12. 2018, Ogrevan šotor pred mestno hišo

|

Najboljši žur za dobre stare čase. NOVI FOSILI, legendarna skupina, ki s svojo glasbo že desetletja navdušuje številne ljubitelje zabavne glasbe nekdanje skupne države, ponovno stopa na velike odre po Sloveniji. Ena najpopularnejših skupin v regiji bo tokrat nastopila z izjemno priljubljeno slovensko klapo Skala in s svetlolaso pevko in voditeljico Darjo Gajšek. Na turneji bomo slišali največje uspešnice Novih fosilov, kot so Za dobra stara vremena, Milena generacijo, Još te volim,E moj Saša, Košulja plava, Šuti moj dječače plavi, Ja sam za ples, Da te ne volim. Klapa Skala bo ob svoji najpopularnejši skladbi Tri dni sem ljubilin drugih uspešnicah v klapskem stilu pričarala mediteransko vzdušje, Darja Gajšek pa bo koncert popestrila s skladbami s svoje zadnje zgoščenke, s svojo mladostjo in energijo. Pravijo, da glasba ruši meje in združuje ter da jim je v glasbi pomembno le eno – prijetna melodija, kvalitetno besedilo in odlično petje. In vse to bo obiskovalcem ponujeno na njihovi skupni turneji po večjih mestih v Sloveniji. »Kombinacija mlade, prelepe in ljube osebe, kot je Darja Gajšek, zelo kvalitetnih pevcev Klape Skala in nas pravih fosilov je izjemna. Želja in ideja vseh nas je bila združiti vse generacije. Na naše koncerte prihajajo otroci, mame, očetje, babice in dedki. Smo mnenja, da danes vsem nam v tem izredno »hladnem«, brezčutnem in tehnološkem svetu manjka topline, zato je naš cilj skozi to generacijsko kombinacijo v pesmi povrniti prava čustva in ljubezen, saj ni dobre glasbe brez prave in globoke emocije. Ravno zato so fosilske pesmi tako imenovani evergrini, ker so ljudje v njih prepoznali čustva. Če nam uspe na koncertu združiti tri ali štiri generacije in da vsak od njih v sebi najde tisto pravo emocijo, smo naredili veliko dobrega. Želimo, da bo vsak odšel z našega koncerta oplemeniten in maksimalno zadovoljen«, so povedali Novi Fosili, ki se turneje izjemno veselijo.   Prodaja vstopnic (sedišča in stojišča): Eventim, Petrol, Pošta Slovenija in na blagajni drsališča na Bevkovem trgu v Novi Gorici. Izkoristite znižane cene vstopnic ter tudi drugim podarite praznično doživetje! Družba in kolektivi, ne spreglejte možnosti zakupa VIP miz s pogostitvijo v paketih za 6 ali 8 oseb. Starostna omejitev 16+, osebam mlajšim od 16 let je vstop dovoljen le v spremstvu staršev ali skrbnikov. 19.00 vrata 20.00 začetek koncerta 22.30 DJ Janko (disco 60′, 70′, 80′)

PRIHOD DEDKA MRAZA in program za otroke, 30.12. 2018 ob 16.00, Ogrevan šotor pred mestno hišo

|

Ledena vila in škratek pomagač vaju bosta popeljala v zasneženi svet in pričarala pravo zimsko pravljico. Prisluhnili boste zgodbi s severa, skupaj oživeli pogumne junake ter se podali na predrzno dogodivščino v reševanju starega dobrega moža – enega in edinega Dedka Mraza. Dedek Mraz bo obiskal otroke, jih obdaril in skupaj bodo zapeli vsem znano pesem o zimi, dobrem možu in obdarovanju. VSTOP PROST Plesna predstava Plesne sanje: 10 min Igrana predstava v izvedbi skupine Fuldoro: 30 min 15.30 vrata 16.00 predstava za otroke

Urban Vidmar z bendom, Gunners & Bohem, 30.12. 2018 ob 20.00, Ogrevan šotor pred mestno hišo

|

Koncert z značajem 20.00 Urban Vidmar z bendom 21.00 Gunners – Guns n’ Roses tribute (Italija + Madžarska) 22.30 Bohem VSTOP PROST   Prepovedan vnos hrane in pijače v prireditveni šotor.

Silvestrovanje s ČUKI, 31.12. 2018 ob 22.00, Ogrevan šotor pred mestno hišo

|

22.00 DJ Mitch 22.30 Čuki VSTOP PROST   Prepovedan vnos hrane in pijače v prireditveni šotor.  

Trije tenorji CLASSICO & poseben gost Slavko Ivančič, 1.1. 2019 ob 18.00, Ogrevan šotor pred mestno hišo

|

S ponosom predstavljamo prvi novoletni gala koncert v Novi Gorici, ki ga bodo letos oblikovali TRIJE TENORJI Vladimir Čadež, Tim Ribič in Hideyuki Suzuki ob spremljavi Natalije Šaver na klavirju, Carlosa Valderrame na tolkalih in Tanje Babnik na violončelu. Zasedbi CLASSICO se bo pridružil tudi posebni gost SLAVKO IVANČIČ. Ko se srečata klasična in sodobna zvrst glasbe je vsekakor velik užitek biti poleg. Srečno novo leto si letos voščimo na prvem novoletnem gala koncertu v Novi Gorici. Izkoristite znižane cene vstopnic ter tudi svojim prijateljem podarite praznično doživetje! Prodaja vstopnic (sedišča): Eventim, Petrol, Pošta Slovenija in na blagajni drsališča na Bevkovem trgu v Novi Gorici. 17.30 vrata 18.00 začetek koncerta