O nas


Mladinski center Nova Gorica vodi mlada in zagnana ekipa šestih zaposlenih s pomočjo javnih delavcev, kjer vsak od sodelavcev prispeva k pozitivno naravnanemu in ustvarjalnemu okolju zavoda. Vsako leto medse povabimo številne zunanje sodelavce za obogatitev in popestritev programov, ki jih ponujamo mladim, otrokom ter ostalim občanom iz Goriške regije. Ustanovitelj Mladinskega centra Nova Gorica je Mestna občina Nova Gorica.

Naši cilji so posredovanje znanja in opolnomočenje mladih za njihov osebnostni razvoj, aktivno vključevanje v družbo ter ustvarjanje okolja za lažje in hitrejše doseganje socialne in ekonomske avtonomije mladih. Zato sta naše delo in pozornost usmerjena v izobraževanje, zaposlovanje, vlaganje v znanost, spodbujanje podjetništva, stanovanjsko politiko, politiko informiranja, ustvarjanje ustreznih pogojev za celostno zdravje in dobro počutje mladih, aktivno državljanstvo, učno mednarodno mobilnost, participacijo mladih, podporo mladinskemu organiziranju ter skrbi za prepoznavanje kulture kot temelja splošne izobrazbe.

Mladinski center Nova Gorica si v veliki meri prizadeva s svojimi programi nuditi odgovor na specifične potrebe našega lokalnega okolja. S ponudbo neformalnih programov in razvojem e-Hiše v znanstveni center po vzorih iz tujine želimo svoje programe usklajevati s potrebami razvoja dodatne ponudbe v okviru razvoja terciarnega izobraževanja na Goriškem.

Povezovanje kulture in umetnosti z zdravim duhom, telesom in neokrnjeno naravo; tkanje mednarodnih navezav in krepitev lokalnih virov; spoznavanje okolja in samega sebe;  združevanje mladega in tistega z veliko življenjskimi izkušnjami – vse to so dejavnosti, ki tvorijo poslanstvo Mladinskega centra Nova Gorica. Naše poslanstvo je omogočiti mladim prostor, podporo in priložnost za (pro)aktivno delovanje  in jih usposobiti za pozitivne spremembe, aktivno vključevanje v družbo ter jim ponuditi pestro izbiro znanj širokega spektra.

Naš namen je tudi promovirati znanost in učenje z izkušnjo, ohranjati radovednost in spodbujanje zanimanja za naravoslovje, tehniko in trajnostni razvoj med otroki in mladimi ter ponuditi prostor za kvalitetno preživljanje prostega časa.

Pri oblikovanju programov Mladinskega centra Nova Gorica imamo ves čas pred očmi ključno vlogo mladinskega sektorja, ki z “usposabljanjem” mladih na vseh področjih njihovega življenja le-tem omogoča, da vplivajo na družbo, so socialno vključeni, jim pomaga na poti ekonomskega in socialnega osamosvajanja ter s tem ključno prispeva k razvoju države.

Z željo po razvoju turizma upravljamo s počitniško hišo “Čepovanka” v Čepovanu, kjer izvajamo šole v naravi, naravoslovne dneve in skušamo z oddajo ležišč pritegniti in obogatiti turistično destinacijo.

Zavedamo se, da lahko našo vizijo in cilje dosežemo z ustvarjanjem strokovnih, kompetentnih, privlačnih in poučnih neformalnih mladinskih programov.

ZAPOSLENI:

mag. Jana Kruh/ Direktorica

e-mail: jana.kruh@mc-novagorica.si

Ana Raganzini/ Projektni vodja
e-mail: ana.raganzini@mc-novagorica.si

Romina Kerševan / Projektni vodja
e-mail: romina.kersevan@mc-novagorica.si

Maja Birsa Jerman / Projektni vodja
e-mail: maja.birsa@mc-novagorica.si

Primož Brankovič/e-hiša, hiša poskusov
e-mail: primoz@e-hisa.si

Mihaela Levpušček/e-hiša, hiša poskusov

e-mail: mihaela@e-hisa.si

Žan Likar/ Mladinski delavec

e-mail: zan.likar@mc-novagorica.si

Rene Vremec/Področna svetovalka Info točke

e-mail: rene.vremec@mc-novagorica.si

Majda Mikuž/ Mladinska delavka

e-mail: majda.mikuz@mc-novagorica.si

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300

Politika varstva osebnih podatkov