Odprtje razstave Art of Nature 2019


 

Projekt Art of Nature 2019:

Mladinski center Nova Gorica že 6. leto v prvi polovici septembra v objemu neokrnjene čepovanske narave organizira mednarodno umetniško rezidenco za mlade Art of Nature. V vseh teh letih se je rezidenc udeležilo več kot 70 mladih iz Slovenije, Kitajske, Hrvaške, Nemčije, Italije, Južne Koreje, Japonske, Republike Češke, Slovaške, Poljske, Avstrije, Makedonije in Srbije. Letos se nam bodo pridružili še mladi umetniki iz Nizozemske, Francije in Rusije.

Umetniška rezidenca je odlična in edinstvena priložnost za lastno umetniško izražanje skozi prepletanje osebnih zamisli in pogledov pod mentorstvom mednarodno priznanih akademskih slikarjev, v novem okolju, v katerem zlitje utripa raznolikih kulturnih in umetniških ozadij ter izvora življenja – narave, ustvarja unikatne zgodbe in povezave.

Art of Nature Project 2019:

Nova Gorica Youth Centre is hosting the 6th International Artist residence Art of Nature, namely in the first half of September. The residence will take place in the embrace of untarnished nature around the area of Čepovan village. Throughout these years, more than 70 young artists from Slovenia, China, Croatia, Germany, South Korea, Japan, Poland, United Kingdom, Italy, Czech Republic, Slovakia, Austria, Macedonia and Serbia have taken part in the residences. This year, they will be joined by young artists from the Netherlands, France and Russia.

The artist residence is an excellent and unique opportunity for one’s own artistic expression through intertwining personal ideas and views under the mentorship of internationally renowned academic painters in a new environment where the fusion of the beat of various cultural and artistic backgrounds together with the one source of life – nature creates unique stories and connections.

Leošnji udeleženci umetniške rezidence so / The artists taking part in this year’s artist residence are:

Tina Sapundžić SLOVENIJA (SI)

Gaja Rejc SLOVENIJA (SI)

Lana Kosovel SLOVENIJA (SI)

Karin Likar SLOVENIJA (SI)

Sara Ambrož SLOVENIJA (SI)

Milène Sanchez FRANCIJA (FR)

Clementine Post FRANCIJA (FR)

Clementine Chalancon FRANCIJA (FR)

Matteo Santacroce ITALIA (IT)

Edoardo Chiarion ITALIA (IT)

Shinji Fujino JAPONSKA (JP)

Tamara Taskova MAKEDONIJA (MK)

Helena Sekot NEMČIJA (DE)

Marlijn Van Zadelhoff NIZIZEMSKA (NL)

Natasza Leszewicz POLJSKA (PL)

Norbet Michno POLJSKA (PL)

Terezie Vaňková REPUBLIKA ČEŠKA (CZ)

Liya Gabitova RUSIJA (RU)