Poletni tabor MC za mlade


Letos smo v Mladinskem centru Nova Gorica s pomočjo sredstev, ki jih sofinancira Evropska Unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 lahko skupaj še s tremi partnerji ter pod strokovnim mentorstvom Študijsko raziskovalnega centra za družino od 3.7. do 9.7. 2021 izvedli pilotski poletni tabor namenjen mladim, ki obiskujejo 8. in 9. razred osnovne šole, ter 1. in 2. letnik srednje šole in so stari od 14 do 17 let.

Tabor se bo izvedel tudi naslednje leto, predvidoma od 16.7. do 23.7.2022.

Rdeča nit tabora je povezovanje – tako mladih med seboj, kot z mentorji in partnerji ter prelepo naravo, ki nas obdaja v Čepovanu in bližji okolici. Ne smemo pa seveda pozabiti tudi na povezovanje vseh partnerjev v novo, inovativno storitev, ki dviga konkurenčnost, izboljšuje kakovost življenja prebivalcev na območju LAS (lokalne akcijske skupine) ter spodbuja trajnostno upravljanje z okoljem na tem področju.

Namen tabora je graditi pozitivno samopodobo, osvoboditi se sramežljivosti, ki je velikokrat povezana s strahom pred neodobravanjem okolice, spodbuditi samo sprejemanje in sprejemanje drugih, okrepiti povezovalne socialne veščine (prijateljstvo, sočutje, ljubezen), krepiti pozitivnost ter prepoznati svoje potenciale in kvalitete.

Tabor je namenjen mladim, ki prebivajo na območju LAS (lokalno akcijske skupine), natančneje v Mestni občini Nova Gorica, občini Šempeter-Vrtojba, občini Miren-Kostanjevica, občini Renče-Vogrsko in občini Brda.

Poleg Mladinskega Centa Nova Gorica v projektu sodelujejo tudi g. Tomaž Šavle, lastnik bližnje kmetije s katerim Mladinski center sodeluje in ki smo jo prav tako obiskali v času bivanja v Čepovanu. Mladim je predstavil živali in stroje na kmetiji, jim odgovoril na vsa vprašanja vezana na področje kmetijstva, živinoreje in poljedelstva ter ohranjanja in skrbi za naravo.

Z go. Špelo Šinkovec in njenimi konji na Ranču Špela so mladi preživeli cel dan ter spoznavali njihovo naravo, potrebe in zanimivosti povezane z njimi. Naučili  so se oskrbeti konja, preizkusili so se v jahanju teh čudovitih terapevtskih bitij. Obiskali smo tudi bližnji muzej Bilo je nekoč, kjer smo si lahko ogledali predmete, ki so jih uporabljale naše babice in dedki.

Društvo rod soških mejašev je pripravil različne aktivnosti na temo pomena narave in ohranjanje le-te. Prikazali so nam kako postaviti taborniški ogenj, katerega smo morali naslednji dan postaviti sami, naučili so nas postaviti bivake v katerih smo tudi prespali, podali smo se na orientacijski pohod in spoznavali rastline, se ustavili pri sirarju in sami izdelali skuto.

Ker so odzivi otrok zelo pozitivni, si resnično želimo, da bi projekt pognal korenine, saj tovrstnega tabora na območju LAS do sedaj še ni bilo. To je namreč enkratna priložnost za vse udeležence v projektu, saj povezujemo javni, zasebni in ekonomski sektor v novo obliko storitve na področju lokalnega razvoja, s katerim uresničujemo tudi cilj spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje na ravni zagotavljanja kakovostnega preživljanja prostega časa mladih na območju LAS.

Se vidimo julija 2022!