Kam po pomoč


Dnevni center Žarek

|

Center za socialno delo Nova Gorica Delpinova 18/b (Eda center), 5000 Nova Gorica

Namenjen je osnovnošolcem, mladostnikom in mlajšim polnoletnikom s statusom dijaka, ki se srečujejo s težavami doma, v šoli ter s težavami pri socialni integraciji in vsem otrokom, ki si želijo aktivno preživeti prosti čas.

Naslov: Marušičeva 6, 5000 Nova Gorica

Kontakt:

Anja Kaurič, vodja Dnevnega centra „Žarek“
E – mail: dc-zarek@siol.net
Tel. št.: 08 20 51 898
Gsm: 041 664 905

http://www.csdgorica.si/dnevnicenterzarek/

Krizni center 10-ka

|

Center za socialno delo Nova Gorica Delpinova 18/b (Eda center) 5000 Nova Gorica

Krizni center je oblika pomoči za otroke in mladostnike, ki zaradi različnih težav (nasilje v družini, zlorabe, hude težave v odraščanju,…) potrebujejo takojšen umik iz okolja, kjer živijo. Otrokom in mladostnikom je poleg namestitve na voljo tudi vsa strokovna pomoč pri reševanju njihove stiske. V krizni center lahko pride otrok ali mladostnik sam. Lahko pa pride tudi na predlog Centra za socialno delo, interventne službe ali preko drugih institucij: šole, policije, zdravstva,…

MLADINSKA SVETOVALNICA za otroke, mladostnike in starše

NASLOV: Marušičeva 6,
5000 Nova Gorica

MOBITEL.: 051 635 115
TELEFON.: 08 20 52 460

e-pošta: kc-ng@gov.si

http://www.csdgorica.si/kriznicenter/

Center za socialno delo

|

SVETOVALKE ZA MLADOSTNIKE

Nudijo informacije in pomoč pri reševanju težav povezanih z otroki in mladostniki.

Center za socialno delo Nova Gorica Delpinova 18/b (Eda center) 5000 Nova Gorica

Andreja Koglot, tel.: 05 330 29 34

Gabrijela Prinčič, tel.: 05 330 29 17

Fax 05 330 29 13

Email gpcsd.gorica1@gov.si

http://www.csdgorica.si/dejavnosti/podrocjeotrokimladostniki/

Šolski center Nova Gorica

|

UČNA POMOČ

Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica

tel.: 05 620 57 73

faks: 05 330 87 20

e-pošta: ana.bratina@scng.si

Projekt ČLOVEK Nova Gorica

|

Osnovno poslanstvo organizacije je humanitarnost, strokovna pomoč zasvojenim, zagovarjanje abstinence ter kvalitetno življenje brez drog.

Svetovalnica

Naslov: Zdravstveni dom Nova Gorica (prostori materinske šole)

Gradnikova ulica 7, 5000 Nova Gorica

sc.lj@projektclovek.si

Kontaktna oseba: Špela Boek, univ. dipl. psih.
TEL.: 01/540 31 74
GSM: 041/717 356
FAX: 01/540 31 74

http://www.projektclovek.si/stran.asp?stran=O društvu

 

TOM telefon

|

Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško

 

TOM je namenjen otrokom in mladostnikom na BREZPLAČNI telefonski številki 116111:

 • pogovori so zaupni in anonimni
 • TOM je dosegljiv vsak dan med 12. in 20. uro, tudi ob nedeljah in praznikih
 • vedno, vsak klic – poslušamo, vzamemo resno in verjamemo
 • veliko mladih pokliče TOM – če je linija zasedena, vztrajajte in poskusite kasneje

 

Naslov Bazoviška ulica 04, 5000 Nova Gorica
Spletni naslov www.zpm-novagorica.si
e-naslov zpm-ng@amis.net
telefon 05 333 46 80, 041 650 691

http://www.e-tom.si/

http://www.zpm-novagorica.si/izvajamo/tom-telefon/

Družinski center Trojka

|

Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško

 

Na razpolago smo vam za:

– neformalno druženje;

– medvrstniško in medgeneracijsko komunikacijo;

– ustvarjalno preživljanje prostega časa;

– izposojo dobrih igrač in družabnih iger.

 

Naslov Bazoviška ulica 04, 5000 Nova Gorica
Spletni naslov www.zpm-novagorica.si
e-naslov zpm-ng@amis.net
telefon 05 333 46 80, 041 650 691

http://www.zpm-novagorica.si/druzinski-center-trojka/

Družinski center Polet, Solkan

|

– OSEBNA TERAPIJA

– ZAKONSKA TERAPIJA

– OSEBNO SPREMLJANJE ZA STROKOVNE DELAVCE

– DRUŽINSKA TERAPIJA

Znana je tudi kot relacijska družinska terapija. Relacijska družinska terapija (RDT) je inovativni model, ki ga je razvil prof. dr. Christian Gostečnik. Gre za biopsihični model, ki upošteva in integrira organske in psihične komponente posameznika in družine, v kateri odrašča posameznik. Glede na ta model, je družina naravni prostor, v katerem se otrok lahko razvije v varnem okolju. Zato ta model bistveno poudarja, da je tudi v terapevtskem prostoru nujno potrebno ustvariti vzdušje zaupanja, na osnovi katerega je mogoče zdravljenje in razreševanje še tako težkih ran in zapletov iz otroštva in mladosti.

Terapevtski center:
Šolska ulica 40
5250 Solkan

E-pošta: dcpolet@gmail.com
TEL: +386 30 431 232

https://www.druzinski-center-polet.si

Svetovalni svet

|

V našem društvu nudimo različne oblike pomoči vsem, ki imajo težave zaradi motenj hranjenja ali pa se o njih želijo informirati.

Psihosocialno svetovanje je proces, ki pomaga razumeti dogajanje v ozadju simptomov motenj hranjenja. Je oseben odnos, ki temelji na zaupanju med svetovalcem in vključeno osebo z motnjo hranjenja. V Svetovalnem svetu nudimo pomoč v obliki kontinuiranega svetovanja, ki pomaga prepoznavati potlačena čustva, osebo nauči soočanja s svojim čustvi, občutki in potrebami. Obenem pa je poudarek tudi na oblikovanju bolj zdravega odnosa do hrane in telesa. Okrevanje je običajno dolgotrajen proces, ki traja več mesecev ali celo let.

Za svetovanje se dogovorite individualno, s svetovalko na telefonski številki 068/ 648 695.

Naslov: Tumova 5, 5000 Nova Gorica

Tel.: 068 648 695

e-pošta: info@svetovalni-svet.si.

FB profil: www.facebook.com/MotnjeHranjenja/?ref=hl

Instagram profil: @svetovalni svet

http://svetovalni-svet.si/svetovanje/

Terapevtska komuna "Skupnost srečanje"

|

Terapevtske skupnosti so namenjene predvsem zdravljenju in rehabilitaciji uživalcem različnih strupenih in škodljivih snovi: drog, tablet, alkohola,…
Mnogokrat pomagajo tudi različnim bolnikom, zavrženim in odrinjenim na rob družbe, majhnim in užaljenim.
Vzporedno z življenjem in delom posameznika v skupnosti se doma in v sami skupnosti nudi pomoč tudi njihovim staršem, otrokom, partnerjem, sorodnikom, prijateljem, …

Komuna na Kostanjevici pri Novi Gorici.

 

(ZPK) ENOTA AJDOVŠČINA

Rizzatova vila, Goriška ul. 17, 5270 Ajdovščina

Tel.: 030/ 646 946

E-pošta: pelikan.ajdovscina@gmail.com

Center za zdravljenje zasvojenosti

|

Center za zdravljenje zasvojenosti izvaja aktivnosti za odkrivanje, zdravstveno in psihosocialno obravnavo ter preventivno delovanje na področju odvisnosti od psiho-aktivnih substanc in odvisnosti od iger na srečo. V okviru centra za zdravljenje odvisnosti deluje tudi klub zdravljenih alkoholikov.

Ljudje se lahko zasvojijo tudi brez posredovanja kemičnih sredstev, z uporabo posebnih postopkov in ritualov, s katerimi sprožijo omamni učinek s pomočjo stimulacije možganov. Tu ne govorimo o telesni odvisnosti, ampak le o psihični.

 

Center za bolezni odvisnosti

MIHA KRAMLI, terapevt

MILAN MILANOVIĆ, dr. med.

ĐORĐINA NAKIĆENOVIĆ, dr. med.

Gradnikove brigade 7, 5000 Nova Gorica

Tel.: (05) 33 83 265

E-pošta: miha.kramli@zd-go.si

https://www.zd-go.si/ambulante/zdravljenje-odvisnosti/

Kluv zdravljenih alkoholikov

|

Klub zdravljenih alkoholikov Nova Gorica

Odgovorna oseba: Vlasta Birsa, soc.del.

Gradnikove brigade 7, 5000 Nova Gorica

Tel.: 051 678 151

Email: vlasta.birsa@kate.si

Spletna stran: http://www.zd-go.si/zdravljenje-odvisnosti/zdravljeni-alkoholiki

 

Anonimni alkoholiki

Ulica Prekomorskih brigad 32, 5290 Šempeter pri Gorici

Tel.:  031 375 410

Email: aa.slo@amis.net

Spletna stran: http://www.aa-drustvo.si/


DNEVNI CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE

Odgovorna oseba: Margerita Humar, univ.dipl.soc.del.

Cesta Prekomorskih brigad 32, 5290 Šempeter pri Gorici

Tel.:  05 330 96 00; 031 371 992

Email: margerita.humar@dc.sent.si

Spletna stran: http://www.sent.si/index.php?m_id=dnevni_centri

 

DNEVNI CENTER ZA UPORABNIKE PREPOVEDANIH DROG

Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog je namenjen vsem, ki na različne načine prihajajo v stik z drogami (aktivni uživalci prepovedanih drog in njihovi svojci).

Sedejeva 9A, 5000 Nova Gorica
Tel.: 05/ 330 96 03

GSM: 031 607 245
Kontaktne osebe:
Vodja enote Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog:
Luka Mrak, univ. dipl. soc. del.
E-pošta: luka.mrak@sent.si
Meta Rutar, uni. dipl. soc. pedagog
E-pošta: meta.rutar@sent.si

Tanja Šinigoj
E-pošta: tanja.sinigoj@dc.sent.si

http://www.sent.si/index.php?m_id=dc_odv_ng

 

 

Program Terensko delo z uporabniki prepovedanih drog
Sedejeva 9a, 5000 Nova Gorica
GSM: 030 322 888
E-pošta: matej.prezelj@sent.si

 

Svetovalnica za žrtve nasilja
Bidovčeva 4, 5000 Nova Gorica
tel.: 031 371 992
E-pošta: Svetovalnica.ng@sent.si

Zavod Karitas Samarijan

|

Pri našem delu nas vodijo

 • spoštovanje človekovih pravic
 • kodeks etičnih načel v socialnem varstvu
 • humanistično krščanska etična načela
 • želja po pomoči človeku
 • strpnost, dobri medsebojni odnosi
 • medsebojno sodelovanje, sožitje
 • sodelovanje z mrežo Karitas, lokalnimi skupnostmi, Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve ter drugimi vladnimi in nevladnimi organizacijami, ki delajo na tem področju

V želji pomagati človeku takrat, ko pomoč resnično potrebuje, smo razvili naslednje programe:

 • MATERINSKI DOM SOLKAN IN DOM KARITAS NA CESTI:

kontakt.: 05 330 02 34 ali 041 331 639

mail: karitas.samarijan@siol.net

 • VARNA HIŠA KARITAS ZA PRIMORSKO:

tel.: 041 332 038, 041 638 208, 05 330 02 34

mail: karitas.samarijan@siol.net

 • PROGRAM VRTNICA – zdravljenje odvisnosti od alkohola:

tel.: 040 980 464

 • MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE SAMARIJAN:

tel.: 031 778 586

Naslov: Skalniška ulica 1, 5250 Solkan
Tel. štev.: 05 330 02 34 ali 031 655 961  Milena Brumat                                                         Fax štev.: 05 330 02 34

E-pošta:  karitas.samarijan@siol.net

http://www.zavodsamarijan.si/vrtnica/predstavitev_programa/

Projekt MOČ

|

Psihološka svetovalnica Posvet – tu smo zate

Naslov: Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, Nova Gorica

Tel.: 031 704 707

Mail: info@posvet.org

– Klic v duševni stiski  01 520 99 00

– Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik  116 123

– Zaupni telefon Za Te  01 234 97 83

– Društvo SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja  080 11 55

– TOM telefon za otroke in mladostnike  116 111

 

– zdravstveni portal s svetovalnimi forumi za odrasle   www.med.over.net

– spletna svetovalnica za mlade   www.tosemjaz.net

– spletna postaja za razumevanje samomora   www.zivziv.si

DRUŽINSKI CENTER MIRENSKI GRAD

Miren 216, 5291 Miren

Tel.: 05 398 43 00

Mail: info@drustvo-vzd.si