Kam po pomoč


BREZPLAČNO PSIHOLOŠKO SVETOVANJE

ANONIMNO E-SVETOVANJE KAMELEON

Verjetno ni človeka, ki se kdaj ne bi znašel v osebni stiski. Takrat iščemo odgovore na številna vprašanja. V teh trenutkih se obrnemo na prijatelje, znance, včasih tudi na strokovne službe. Prijatelji pogosto ne najdejo pravih besed, kako bi nas potolažili. Znajdemo se v slepi ulici. Po drugi strani pa so čakalne dobe pri specialistih mnogokrat precej dolge. Včasih ne vemo več, na koga bi se obrnili, komu bi se zaupali. Vse skupaj lahko spremljajo tudi občutki krivde in sramu; potrebujemo pomoč, vendar se nočemo razkriti.

Delovanje Društva za psihološko svetovanje je namenjeno prav takšnim primerom. Dobrodošle so vse generacije z vsem spektrom težav ali vprašanj.

Svetovanje ni primerno za osebe s težjimi duševnimi motnjami ali kompleksnejšim ozadjem težav, ko se priporoča psihoterapija oz. druga oblika strokovne pomoči. Lahko pa vas skušamo ustrezno usmeriti.

Za več informacij obiščite: https://svetovalnicakameleon.si/e-svetovanje/

BREZPLAČNO PSIHOLOŠKO SVETOVANJE V ŽIVO ALI NA DALJAVO – POSVET

Psihološka svetovalnica Posvet Nova Gorica, deluje na Tumovi ulici 5 v Novi Gorici.

Udeležba na psihološkem svetovanju je brezplačna in lahko dostopna – ne potrebujete niti napotnice niti zdravstvene kartice, čakalna doba je manjša od treh tednov.

Na psihološka svetovanja se lahko naročite vsak delovnik od 8. do 20. ure na telefonski številki 031 704 707. Pokličete lahko tudi takrat, ko doživljate akutno psihično in čustveno stisko, in potrebujete strokovno pomoč takoj.

Pridite, če ste v duševni stiski zaradi študija, službe ali upokojitve, težav v medosebnih odnosih, osamljenosti, brezvoljnosti, preobremenjenosti, izgube bližnje osebe. Pridite sami, s partnerjem ali z družino.

Več informacij: http://www.posvet.org/

PSIHOLOŠKA PODPORA OB EPIDEMIJI COVID-19

|

Ponovno je vzpostavljen telefon za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19. Vse dni v tednu nudijo strokovno pomoč izkušeni psihologi, psihoterapevti in drugi strokovnjaki s področja duševnega zdravja.
Telefon je namenjen krajšim pogovorom za:
➡️čustveno podporo pri obvladovanju tesnobe, strahu, jeze in drugih čustvenih stanj, ter z njimi povezanih odzivov;
➡️podporo obolelim in svojcem oseb z boleznijo COVID-19;
➡️podporo ob izgubi bližnjega zaradi bolezni COVID-19
➡️podporo ob soočanju z izgubo zaposlitve , čakanjem na delo ali težavah , povezanih z delom od doma;
➡️priporočila in podporo pri soočanju z osebnimi stiskami in s težavami v medosebnih odnosih v času izolacije;
➡️podporo pri drugih izzivih, ki jih prinaša trenutna situacija.

V Centru za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Nova Gorica so z vami za pogovor na telefonski številki 041 426 469, vsak delovnik med 16h in 20h.

Obiščite tudi spletno stran Skupaj za zdravje (https://www.skupajzazdravje.si/dusevno-zdravje/sproscanje/), kjer najdete povezave do posnetkov različnih tehnik sproščanja.

Ta slika ima prazen atribut alt; ime datoteke je fotka-plakata2-2.png

 

PROSTI ČAS

|

MLADINSKI CENTER NOVA GORICA

Mladinski center Nova Gorica –  je zavod skupine mladih, ki si prizadeva za ustvarjanje pozitivnega in ustvarjalnega okolja, v katerem bodo mladi lahko spoznavali sebe, razvijali svoje sposobnosti in navezovali stike z drugimi.

KDO

 • otroci,
 • mladi ter
 • vsi, ki si želijo bolj aktivno in ustvarjalno preživeti prosti čas ter doprinesti nove ideje za obogatitev centa.

NAMEN

 • posredovanje znanja in opolnomočenje mladih za njihov osebnostni razvoj;
 • aktivno vključevanje v družbo ter ustvarjanje okolja za lažje in hitrejše doseganje socialne in ekonomske avtonomije mladih;
 • Povezovanje kulture in umetnosti z zdravim duhom, telesom in neokrnjeno naravo;

PROGRAMI

 • na področju umetnosti, fotografije in glasbe,
 • razne športne aktivnosti in tečaji,
 • učeje jezikov,
 • preventivni programi za mlade na področju zdravja in zasvojenosti,
 • počitniško varstvo za otroke,
 • najem prostorov za rojstnodnevne dogodke,
 • e-Hiša,
 • počitniška hiša “Čepovanka”

NASLOV

Bazoviška ulica 4, 5000 Nova Gorica

KONTAKT

Telefon: +386 (0)5 333 40 20
GSM: +386 (0)40 234 423
e-mail: info@mc-novagorica.si
http://www.e-hisa.si

DNEVNI CENTER ŽAREK

KDO

 • za osnovnošolce,
 • mladostnike,
 • mlajše polnoletnike s statusom dijaka, ki se srečujejo s težavami doma, v šoli ter s težavami pri socialni integraciji ter
 • vsem otrokom, ki si želijo aktivno preživeti prosti čas.

GLAVNI CILJ je spodbujanje mladih, da prevzamejo odgovornost za svoje vedenje, življenje in odločitve.

Program skrbi za:

 • Zadovoljitev potreb po druženju,
 • Izboljšanje komunikacijskih spretnosti,
 • Pridobitev občutka varnosti in sprejetosti,
 • izboljšanje samopodobe,
 • pridobivanje učnih in delovnih navad ter različnih spretnosti,
 • preventivno delo na področju različnih oblik odvisnosti,
 • varovanje otrokovih pravic,
 • koristno preživljanje prostega časa,
 • naučiti, kaj je sreča.

PROGRAM vključuje:

 • pomoč pri opravljanju šolskih obveznosti,
 • psihosocialne in kreativne delavnice
 • interakcijske vaje,
 • asertivni trening,
 • športne aktivnosti,
 • glasbena delavnica,
 • izleti in družabni dogodki,
 • redno sodelovanje s starši, šolo in drugimi institucijami.

NASLOV

Marušičeva 6, 5000 Nova Gorica

KONTAKT

Ana Curk, vodja Dnevnega centra „Žarek“
E – mail: dc-zarek@siol.net
Tel. št.: 08 20 51 898
Gsm: 041 664 905

http://www.csdgorica.si/dnevnicenterzarek/

 

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA

Šolski center Nova Gorica – je vzgojno-izobraževalni zavod. Sestavlja ga sedem organizacijskih enot. Ponuja veliko izbiro izobraževalnih programov z različnih področij.

NAMEN

 • Izobraževanje na različnih področjih,
 • Učna pomoč,
 • druženje.

PROGRAMI:

 • izobraževanja in usposabljanja s področja elektrotehnike, računalništva, lesarstva, strojništva, mehatronike, avtoservisiranja, prometa, zdravstva, kmetijstva, gostinstva, živilstvu in ekonomije;
 • program tehniške gimnazije s tremi usmeritvami (elektrotehnika, strojništvo in računalništvo);
 • uvedba višješolskega strokovnega študija na področju informatike, mehatronike in kmetijstva;
 • učna pomoč;
 • udeležba na različnih športnih tekmovanjih;
 • sodelovanje pri domačih in mednarodnih projektih, kulturnih prireditvah, tekmovanjih iz znanja, krožkih.

UČNA POMOČ (UP)

UP – gre za organizirano individualno strokovno pomoč. S timom skrbimo, da preko učne pomoči na ustrezen način podpremo posameznika.

KDO

 • mladostniki, ki si želijo individualno pomoč pri šoskih predmetih.

NAMEN

 • podpora posameznika pri učenju.

Program UP vodi Ana Bratina, certificirana integrativna psihoterapevtka.

NASLOV

Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica

KONTAKT

tel.: 05 62 05 700
faks: 05 330 87 20
e-pošta: sc@scng.si

UP

Telefon: 05 620 57 73
e-pošta: ana.bratina@scng.si

Svetovalne delavke posameznih šol:

GIMNAZIJA in ZDRAVSTVENA ŠOLA

Mojca Stubelj; telefon: 05 62 05 778;
e-mail: mojca.stubelj@scng.si

ELEKTROTEHNIŠKA in RAČUNALNIŠKA ŠOLA

Vanesa Frančeškin;
Telefon: 05 62 05 721
e-mail: vanesa.franceskin@scng.si

STROJNA, PROMETNA in LESARSKA ŠOLA

Mateja Beltram
Telefon: 05 62 05 722
e-mail: mateja.beltramj@scng.si

SREDNJA EKONOMSKA in TRGOVSKA ŠOLA

Anja Turel
Telefon: 05 62 05 623
e-mail: anja.turel@scng.si

BIOTEHNIŠKA ŠOLA

Helena Debeljak Hlebec
Telefon: 05 62 05 745
e-mail: Helena.debeljak@scng.si

DRUŽINSKI CENTER TROJKA

Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško

ZA KOGA

 • Starše,
 • Otoke in mladostnike,
 • Ostali posamezniki, družine brez otrok ter mladi, ki načrtujejo družino.

NAMEN

 • Neformalno druženje,
 • Medvrstniška in medgeneracijska komunikacija,
 • Ustvarjalno koriščenje prostega časa,
 • Izposoja dobrih igrač in družabnih iger.

NASLOV

Bazoviška ulica 04, 5000 Nova Gorica

KONTAKT

Spletni naslov: www.zpm-novagorica.si; http://www.zpm-novagorica.si/druzinski-center-trojka/
e-naslov: zpm-ng@amis.net; druzinski.center.trojka@gmail.com
telefon: 05 333 46 80, 041 650 691

DRUŽINSKI CENTER SKUPAJ

CENTER SKUPAJ – je zasebni zavod, kjer nudimo strokovno terapevtsko pomoč za posameznike, pare, zakonce in družine ter programe za osebnostno rast v obliki raznih delavnic, tematskih predavanj, skupin ipd. Razvijamo tudi nov program za poglobljeno zdravljenje travm, ki ponavadi močno zaznamujejo posameznike in otežijo normalno funkcioniranje.

KDO

 • posamezniki,
 • pari,
 • zakonci,
 • družine.

NAMEN

 • vzpostaviti notranji mir in ohraniti upanje, ki nas spodbuja, da gremo naprej.

PROGRAMI

 • strokovna terapevtska pomoč,
 • telesna emocionalna terapija,
 • programi za zakonce,
 • programi za ženske,
 • programi za moške,
 • priprava na zakon,
 • proces odpuščanja,
 • osebna in duhovna rast,
 • programiza družino,
 • ustvarjalne počitnice,
 • Frančiškov tabor

NASLOV

Sveta Gora 6, 5250 Solkan

KONTAKT

Telefon: 040 351 236
e-mail: info@centerskupaj.si
spletna stran: www.centerskupaj.si

 

OZARA SLOVENIJE

Nacionalno združenje za kakovost

OZARA Slovenije – je društvo za kakovost življenja, ki je nastalo predvsem iz potrebe po organiziranih izvenbolnišničnih dejavnostih za ljudi s težavami v duševnem zdravju.

KDO

 • Ljudje s težavami v duševnem zdravju (predvsem po odpustu iz bolnišnice).

NAMEN

 • Cilj našega dela – ljudem s težavami v duševnem zdravju na poti v samostojno življenje omogočiti podporo v obliki in na način, kot jo potrebujejo.

PROGRAMI

 • Nosilni programi:
 • Dnevni centri,
 • Pisarne za informiranje in svetovanje,
 • Stanovanjske skupine.
 • Spremljevalni programi:
 • Prostočasovne aktivnosti,
 • Založništvo in informiranje,
 • Preventivni programi,
 • Klubi svojcev,
 • Klubi prostovoljcev,
 • Skupine za samopomoč,
 • Izobraževanja in psihoedukacija.
 • Mednarodno sodelovanje:
 • Daphne III Empower Women and Providers
 • LdV LEOCARE
 • LdV LeoShape
 • LdV SUVOT
 • DAPHNE III P2PLGT
 • Doniranje

NASLOV in KONTAKT

Sedež:
Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor
Tel.: 02 33 00 444
Fax.: 02 33 00 447
info@ozara.org
www.ozara.org

Partizanska 57, 5000 Nova Gorica
Tel.: 05/33 03 720
Fax: 05/ 33 03 721
Uradne ure: v ponedeljek in sredo, med 8. in 12. uro

 

DRUŠTVO PROSTOVOLJCEV VINCENCIJEVE ZVEZE DOBROTE

Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote – je društvo, ki je nastalo iz duhovne dediščine mednarodne katoliške organizacije Vincencijeve družbe, ki je bila v Sloveniji ustanovljena leta 1876. Od leta 2006 ima status humanitarne organizacije.

KDO

 • brezdomci,
 • mladi,
 • družine

NAMEN

 • priti naproti vsem pomoči potrebnim in skupaj soustvarjati miren, srečen proctor.

PROGRAMI:

Celostna pomoč brezdomcem,
Šola prostovoljstva,
Center za družine.

NALOV in KONTAKT

Miren 216, 5291 Miren
tel.: 05/398 43 00
e-mail: info@društvo-vzd.si

 

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE

ZPMS – je nevladna, prostovoljna, človekoljubna in neprofitna organizacija. Je zveza društev po celi Sloveniji.

KDO

 • otroci,
 • mladostniki,
 • družine.

NAMEN

 • dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin; zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic.

PROGRAMI vključujejo:

 • humanitarno pomoč,
 • brezplačno pravno pomoč,
 • botrstvo,
 • letovanja,
 • otroški parlament,
 • zeleni nahrbtnik,
 • pondeljčice in igralnice,
 • tom telefon,
 • EVS project

NASLOV in KONTAKT

Bazoviška ulica 04, 5000 Nova Gorica
Telefon: 05 333 4680, 041 650 691
e-naslov: zpm-ng@amis.net
spletni naslov: www.zpm-novagorica.si

ŠENT

DNEVNI CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE

NAMEN

 • aktivno preživljanje prostega časa,
 • delovno usposabljanje,
 • informativni, svetovalni in razbremenilni razgovori,
 • sprositev,
 • druženje.

PROGRAM vključuje:

 • izobraževalne, interesne, ustvarjalne delavnice in tečaje za aktivno preživljanje prostega časa;
 • program socialne mreže;
 • skupina za samopomoč;
 • informiranje in svetovanje.

Odgovorna oseba: Margerita Humar, univ.dipl.soc.del.

NASLOV

Cesta Prekomorskih brigad 32, 5290 Šempeter pri Gorici

KONTAKT

Tel.:  05 330 96 00; 031 371 992
Email: margerita.humar@dc.sent.si
Spletna stran: http://www.sent.si/index.php?m_id=dnevni_centri

DNEVNI CENTER ZA UPORABNIKE PREPOVEDANIH DROG

KDO

 • za uporabnike prepovedanih drog, ki na različne načine prihajajo v stik z drogami (aktivni uživalci prepovedanih drog) ter
 • njhovi svojci

NAMEN

 • seznaniti uporabnike prepovedanih substanc z drogami, njihovimi učinki in zapleti

PROGRAM vključuje:

 • zamenjavo igel;
 • navajanje na zdrav življenjski slog uporabnikov, druženje, svetovanje;
 • nudenje informacij o aktualnih dogodkih v skupnosti;
 • mžnosti vključitve v višjepražne programe obravnave odvisnosti.

NASLOV

Sedejeva 9A, 5000 Nova Gorica

KONTAKT

Tel.: 05/ 330 96 03
GSM: 031 607 245

Kontaktne osebe:
Vodja enote Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog:
Luka Mrak, univ. dipl. soc. del.
E-pošta: luka.mrak@sent.si

Meta Rutar, uni. dipl. soc. pedagog
E-pošta: meta.rutar@sent.si

Tanja Šinigoj
E-pošta: tanja.sinigoj@dc.sent.si

http://www.sent.si/index.php?m_id=dc_odv_ng

Program Terensko delo z uporabniki prepovedanih drog

NAMEN in PROGRAM

 • zbiranje, druženje, spanje uporabnikov prepovedanih drog;
 • informiranje o manj tvegani uporabi drog;
 • izmenjava igel in drugega sterilnega pribora.

NASLOV
Sedejeva 9a, 5000 Nova Gorica

KONTAKT
GSM: 030 322 888
E-pošta: matej.prezelj@sent.si

Svetovalnica za žrtve nasilja

NASLOV
Bidovčeva 4, 5000 Nova Gorica

KONTAKT
tel.: 031 371 992
E-pošta: Svetovalnica.ng@sent.si

 

UČNA POMOČ

|

DNEVNI CENTER ŽAREK

ZA KOGA?

 • za osnovnošolce,
 • mladostnike,
 • mlajše polnoletnike s statusom dijaka, ki se srečujejo s težavami doma, v šoli ter s težavami pri socialni integraciji ter
 • vsem otrokom, ki si želijo aktivno preživeti prosti čas.

GLAVNI CILJ je spodbujanje mladih, da prevzamejo odgovornost za svoje vedenje, življenje in odločitve.

Program skrbi za:

 • Zadovoljitev potreb po druženju,
 • Izboljšanje komunikacijskih spretnosti,
 • Pridobitev občutka varnosti in sprejetosti,
 • izboljšanje samopodobe,
 • pridobivanje učnih in delovnih navad ter različnih spretnosti,
 • preventivno delo na področju različnih oblik odvisnosti,
 • varovanje otrokovih pravic,
 • koristno preživljanje prostega časa,
 • naučiti, kaj je sreča.

PROGRAM vključuje:

 • pomoč pri opravljanju šolskih obveznosti,
 • psihosocialne in kreativne delavnice
 • interakcijske vaje,
 • asertivni trening,
 • športne aktivnosti,
 • glasbena delavnica,
 • izleti in družabni dogodki,
 • redno sodelovanje s starši, šolo in drugimi institucijami.

NASLOV

Marušičeva 6, 5000 Nova Gorica

KONTAKT

Anja Kaurič, vodja Dnevnega centra „Žarek“
E – mail: dc-zarek@siol.net
Tel. št.: 08 20 51 898
Gsm: 041 664 905

http://www.csdgorica.si/dnevnicenterzarek/

 

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA

Šolski center Nova Gorica – je vzgojno-izobraževalni zavod. Sestavlja ga sedem organizacijskih enot. Ponuja veliko izbiro izobraževalnih programov z različnih področij.

NAMEN

 • Izobraževanje na različnih področjih,
 • Učna pomoč,
 • druženje.

PROGRAMI:

 • izobraževanja in usposabljanja s področja elektrotehnike, računalništva, lesarstva, strojništva, mehatronike, avtoservisiranja, prometa, zdravstva, kmetijstva, gostinstva, živilstvu in ekonomije;
 • program tehniške gimnazije s tremi usmeritvami (elektrotehnika, strojništvo in računalništvo);
 • uvedba višješolskega strokovnega študija na področju informatike, mehatronike in kmetijstva;
 • učna pomoč;
 • udeležba na različnih športnih tekmovanjih;
 • sodelovanje pri domačih in mednarodnih projektih, kulturnih prireditvah, tekmovanjih iz znanja, krožkih.

UČNA POMOČ (UP)

UP – gre za organizirano individualno strokovno pomoč. S timom skrbimo, da preko učne pomoči na ustrezen način podpremo posameznika.

KDO

 • mladostniki, ki si želijo individualno pomoč pri šoskih predmetih.

NAMEN

 • podpora posameznika pri učenju.

Program UP vodi Ana Bratina, certificirana integrativna psihoterapevtka.

NASLOV

Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica

KONTAKT

tel.: 05 62 05 700
faks: 05 330 87 20
e-pošta: sc@scng.si

UP

Telefon: 05 620 57 73
e-pošta: ana.bratina@scng.si

Svetovalne delavke posameznih šol:

GIMNAZIJA in ZDRAVSTVENA ŠOLA

Mojca Stubelj; telefon: 05 62 05 778;
e-mail: mojca.stubelj@scng.si

ELEKTROTEHNIŠKA in RAČUNALNIŠKA ŠOLA

Vanesa Frančeškin;
Telefon: 05 62 05 721
e-mail: vanesa.franceskin@scng.si

STROJNA, PROMETNA in LESARSKA ŠOLA

Mateja Beltram
Telefon: 05 62 05 722
e-mail: mateja.beltramj@scng.si

SREDNJA EKONOMSKA in TRGOVSKA ŠOLA

Anja Turel
Telefon: 05 62 05 623
e-mail: anja.turel@scng.si

BIOTEHNIŠKA ŠOLA

Helena Debeljak Hlebec
Telefon: 05 62 05 745
e-mail: Helena.debeljak@scng.si

LJUDSKA UNIVERZA NOVA GORICA

KDO

 • dijaki, študentje, brezposelni in ostali odrasli, ki si želijo pridobiti izobrazbo, znanja na določenem področju.

NAMEN

 • mogočati kakovostno vseživljenjsko učenje in svetovanje ter
 • skrbeti za celovito podporo pri pridobivanju znanja, osebnostni rasti in oblikovanju vrednot.

PROGRAMI

Izobraževalna ponudba je razdeljena na 5 področij:

PRIDOBITEV IZOBRAZBE

 • brezplačna osvnovna šola za odrasle,
 • poklicni in srednješolski programi (trgovec, frizer, ekonomski tehnik, predšolska vzgoja),
 • online študij.

TEČAJI JEZIKOV: angleščina, francoščina, italijanščina, hrvaščina, srbščina, nemščina, ruščina, španščina ter slovenščina.

 • Splošni jezikovni tečaji,
 • Tečaji v paru,
 • Individualni tečaji,
 • Tečaji po meri

IZPOPOLNJEVANJE v:

 • računalniških in računovodskih tečajih,
 • tečajih knjigovodstva,
 • slepega tipkanja,
 • pridobitve oz. potrditve različne NPK (nacionalne poklicne kvalifikacije).

PROSTI ČAS

 • teden vseživljenjskega učenja,
 • študijski krožki,
 • tečaji za prosti čas.

PODPORA UČENJU

 • različni projekti za podporo učenju, ki udeležencem pomagajo, da dosežejo zastavljene cilje.

NASLOV in KONTAKT

Cankarjeva 8, 5000 Nova Gorica
Telefon: 05 335 31 17
Gsm: 051 214 493
e-mail: info@lung.si

SI V STISKI? POIŠČI NASVET

|

ANONIMNA SPLETNA SVETOVALNICA

PROJEKT MOČ :

 • PSIHOLOŠKA SVETOVALNICA POSVET – TU SMO ZATE,
 • ZDRAVSTVENI PORTAL S SVETOVALNIMI FORUMI ZA ODRASLE med.over.net,
 • SPLETNA SVETOVALNICA ZA MLADE – TO SEM JAZ, tosemjaz.net ,

TO SEM JAZ – je program za duševno zdravje mladih

CILJ

 • razvijanje pozitivne samopodobe mladostnikov in socialnih veščin.

PROGRAM vključuje:

 • spletno komuniciranje z mladimi na naslovu tosemjaz.net (spletna svetovalnica omogoča dostop do anonimnega, hitrega in brezplačnega posvetovanja s strokovnjaki s področja medicine, psihologije in socialnega dela).

KONTAKT

Ksenija Lekić, univ. dipl. nov., vodja programa To sem jaz
T 03 42 51 146
ksenija.lekic@nijz.si

Petra Tratnjek, univ. dipl. sociologinja
T 03 42 51 142
petra.tratnjek@nijz.si

Nuša Konec Juričič, dr. med.
T 03 42 51 202
nusa.konec-juricic@nijz.si

 • izvajanje preventivnih delavnic v šolskem okolju.

KONTAKT

Telefon: 01 2441 400
e-mail: info@nijz.si
faks: +386 1 2441 447

 • SPLETNA POSTAJA ZA RAZUMEVANJE SAMOMORA – ŽIV ŽIV, www.zivziv.si ,

ANONIMNO TELEFONSKO SVETOVANJE

PROJEKT MOČ:

 • ZAUPNA TELEFONA SAMARIJAN IN SOPOTNIK, 116 123,

DRUŠTVO ZAUPNI TELEFON SAMARIJAN – je nevladna, neprofitna, humanitarna in prostovoljska organizacija s statusom delovanja v javnem interesu na področju socialnega varstva.

KDO

  • za vse, ki so v stiski in potrebujejo pogovor ( ob katerikoli uri v dnevu in vse dni v letu)-.

NAMEN

  • pomoč v stiski,
  • popolni (obojestranski) anonimnost in zaupnost;
  • spoštovanje;
  • brezplačnost;
  • laičnost;
  • nesvetovanje – Rogersova metoda nedirektivnega svetovanja.

PROGRAM

»zaupni telefon za klic v duševni stiski

Program izvajajo usposobljeni prostovoljci.

Posameznik v stiski ima možnost, da pokliče na brezplačno telefonsko številko 116 123, namenjeno pogovoru odraslim v stiski, in sicer:

  • 24 ur na dan, vse dni v letu;
  • brezplačno;
  • z zagotovljeno popolno anonimnostjo in zaupnostjo (pogovor se ne snema);
  • da ima pogovor z usposobljenim prostovoljcem;
  • ta pogovor poteka po Rogersovi metodi nedirektivnega svetovanja;
  • ta pogovor poteka v skladu z osnovnimi načeli društva, etičnim kodeksom IFOTES-a, etičnim kodeksom v socialnem varstvu in kodeksom prostovoljnega dela.

NASLOV in KONTAKT

Društvo Zaupni telefon Samarijan
p.p. 2008, 1001 Ljubljana
telefon: 01 2391 673
e.mail: samarijan@gmail.com

 • ZAUPNI TELEFON ZA TE, 01 234 97 83,
 • DRUŠTVO SOS TELEFON ZA ŽENSKE IN OTROKE ŽRTVE NASILJA; 080 11 55,

DRUŠTVO SOS telefon – je humanitarna organizacija, ki deluje na področju socialnega varstva in drugih področij, ki vključujejo preprečevanje nasilja in diskriminacije ter varstvo človekovih pravic.

KDO

  • ženske in otroci, ki so žrtve nasilja,
  • ljudje, ki so ogroženi zaradi diskriminacije, nasilja.

NAMEN

  • nuditi osebam, predvsem ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje, zaščito, podporo in pomoč na poti iz nasilja;
  • ozaveščanje o nesprejemljivosti nasilja.

PROGRAM

  • SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja,
  • Zatočišče za ženske in otroke – žrtve nasilja,

Spremljevalni programi:

  • Usposabljanje prostovoljk za delo v društvu,
  • Skupina za samopomoč za ženske z izkušnjo nasilja,
  • Zagovorništvo,
  • Izobraževanja za strokovno javnost,
  • Ozaveščanje širše javnosti,
  • Drugi programi, ki jih v skladu z nalogami društva predlaga upravni odbor in potrdi občni zbor.

NASLOV in KONTAKT

1.p. 2726, 1001 Ljubljana

Telefon: 01 544 35 13; 01 544 35 14
Telefaks: 01 524 19 93

 • SOS telefon: 080 11 55 (vsak delavnik od 12.00 do 22.00; ob sobotah, nedeljah in praznikih od 18.00 do 22.00)

e-naslov: drustvo-sos@drustvo-sos.si
Spletna stran: http://www.drustvo-sos.si/
FB profil:   http://www.facebook.com/drustvo.sostelefon

 • TOM TELEFON ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE, 116 111

ZA KOGA

  • namenjen otrokom in mladostnikom na BREZPLAČNI telefonski številki 116111:

NAMEN

  • pogovori, ki so zaupni in anonimni
  • vedno, vsak klic – poslušamo, vzamemo resno in verjamemo
  • veliko mladih pokliče TOM – če je linija zasedena, vztrajajte in poskusite kasneje

KDAJ

  • TOM je dosegljiv vsak dan med 12. in 20. uro, tudi ob nedeljah in praznikih

Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško

NALOV

Bazoviška ulica 04, 5000 Nova Gorica

KONTAKT

tel: 05 333 4680, 041 650 691

e-mail: zpm-ng@amis.net

spletna stran: http://www.e-tom.si/

http://www.zpm-novagorica.si/izvajamo/tom-telefon/

TEŽAVE ZARADI SPLETA?

|

LOGOUT

LOGOUT – je prvi specializirani center pomoči ob različnih tveganih spletnih vedenjih, ustanovljen leta 2010.

Primarno področje je digitalna zasvojenost – centet pomoči pri prekomerni rabi interneta.

CILJI

 • pomoč pri odpravi zasvojenosti:
  • z digitalnimi tehnologijami in spletom,
  • z družabnimi omrežji,
  • z video igrami,
  • s spletnim nakupovanjem,
  • s pornografskimi vsebinami,
  • s športnimi stavami in igrami na srečo,
 • pmoč pri FOMO (Fear Of Missing Out) – strah pred zamujenimi priložnostmi, stanje zaskrbljenosti, ki jo opredeljuje želja po konstantni vkljčitvi v dogodke, ki jih doživljajo drugi (prijatelji, znanci ali popolni tujci s spleta);
 • pomoč pri spletnem nadlegovanju (grooming);
 • pomoč, zmanjšanje sekstinga, spletnega nasilja, lažnega predstavljanja, spletnega rasizma.

PROGRAM vključuje:

 • Logout & Restart program (digitalna zasvojenost),
 • Digitalna dieta (prekomerna uporaba interneta),
 • Logout&SpeakOut! (žrtve spletnega nasilja),
 • E-varna navezanost (informiranje),
 • Skupinska srečanja (za starše in partnerje),
 • Skupinska srečanja (za otroke in mladostnike),
 • Logout Week (poletni tabor za mlade in imladostnike; preživeti en teden brez tehnologij).

NASLOV in KONTAKT

Metelkova 15, 1000 Ljubljana
Telefon: 041 233 474

Ljubljaska ulica 22, 6310 Izola
Telefon: 064 236 516

Ulica XIV divizije 14, 3000 Celje
Telefon: 031 832 646

VARNI NA INTERNETU

VARNI NA INTERNETU – je projekt, ki opravlja posredniško in svetovalno vlogo ter prevzema tudi koordinacijo projekta osveščanja javnosti o informacijski varnosti.

KDO

 • Širša slovenska javnost,
 • Mala podjetja, obrtniki in samostojni podjetniki.

CILJI

 • dvigniti stopnjo zavedanja slovenskih spletnih uporabnikov o različnih nevarnostih, katerim so izpostavljeni na spletu;
 • informirati o varni uporabi spletnega bančništva in varnem spletnem nakupovanju;
 • informirati o različnih oblikah spletnih goljufij in ponuditi praktične rešitve, kako se zavarovati;
 • informirati o varstvu osebne identitete.

KONTAKT

Spletni naslov: https://www.varninainternetu.si
e-mail: info@varninainternetu.si

 

SAFE.SI

SAFE.SI – je točka osveščanja o varni uporabi interneta in mobilnih naprav ter novih tehnologij.

KDO

 • za otroke, najstnike, starše in učitelje.

NAMEN

 • osveščanje ciljnih skupin, kako varno in odgovorno uporabljati internet in mobilne ter ostale naprave.

PROGRAM vključuje:

 • različne online in offline aktivnosti,
 • izobraževanja,
 • delavnice,
 • gradiva, promocijske in medijske kampanje.

KONTAKT

Spletni naslov: http://safe.si
e-mail: info@safe.si

SPLETNO OKO

SPLETNO OKO – anonimna spletna prijava nezakonitih spletnih vsebin – posnetkov spolne zlorabe otrok (otroška pornografija) in sovražnega govora.

KDO

 • uporabniki spleta, ki želijo prijaviti nezakonite spletne vsebine.

NAMEN

 • v sodelovanju s policijo, ponudniki internetnih storitev, spletnimi portali in drugimi zainteresiranimi vladnimi ter nevladnimi organizacijami prispevati k zmanjšanju obsega gradiv s spolnimi zlorabami otrok in sovražnega govora na internetu.

KONTAKT

Spletni naslov: www.spletno-oko.si

TEŽAVE ZARADI IGRANJA IGRIC?

|

LOGOUT

LOGOUT – je prvi specializirani center pomoči ob različnih tveganih spletnih vedenjih, ustanovljen leta 2010.

Primarno področje je digitalna zasvojenost – centet pomoči pri prekomerni rabi interneta.

CILJI

 • pomoč pri odpravi zasvojenosti:
  • z digitalnimi tehnologijami in spletom,
  • z družabnimi omrežji,
  • z video igrami,
  • s spletnim nakupovanjem,
  • s pornografskimi vsebinami,
  • s športnimi stavami in igrami na srečo,
 • pmoč pri FOMO (Fear Of Missing Out) – strah pred zamujenimi priložnostmi, stanje zaskrbljenosti, ki jo opredeljuje želja po konstantni vkljčitvi v dogodke, ki jih doživljajo drugi (prijatelji, znanci ali popolni tujci s spleta);
 • pomoč pri spletnem nadlegovanju (grooming);
 • pomoč, zmanjšanje sekstinga, spletnega nasilja, lažnega predstavljanja, spletnega rasizma.

PROGRAM vključuje:

 • Logout & Restart program (digitalna zasvojenost),
 • Digitalna dieta (prekomerna uporaba interneta),
 • Logout&SpeakOut! (žrtve spletnega nasilja),
 • E-varna navezanost (informiranje),
 • Skupinska srečanja (za starše in partnerje),
 • Skupinska srečanja (za otroke in mladostnike),
 • Logout Week (poletni tabor za mlade in imladostnike; preživeti en teden brez tehnologij).

NASLOV in KONTAKT

Metelkova 15, 1000 Ljubljana
Telefon: 041 233 474

Ljubljaska ulica 22, 6310 Izola
Telefon: 064 236 516

Ulica XIV divizije 14, 3000 Celje
Telefon: 031 832 646

PROJEKT ČLOVEK

Društvo Projekt Človek je organizacija za pomoč osebam z različnimi oblikami zasvojenosti

KDO

 • osebe z različnimi oblikami zasvojenosti (tudi otroci in mladostniki, ki eksperimentirajo z drogo, alkoholom ali se srečujejo z drugimi težavami v odraščanju);
 • bližnji in svojci oseb z zasvojenostjo.

CILJ

 • pomoč pri premagovanju zasvojenosti od: droge, alkohola, iger na srečo, motenj hranjenja, interneta ali računalniških igric ter odnosov

PROGRAM vključuje:

 • svetovanje, podporo in motivacijo za urejanje problematike zasvojenosti,
 • preventivne delavnice,
 • pomoč pri vzdrževanju abstinence,
 • utrjevanje delovnih navad, samostojnosti in odgovornosti,
 • urejanje družinskih odnosov in socialnega statusa,
 • učenje preživljanje prostega časa na ustvarjalen način (šport, pohodništvo, ustvarjalne delavnice, kulturne in družabne aktivnosti),
 • odkrivanje razlogov za poseg po drogi in preseganje le teh s pomočjo poglobljenega dela na sebi,
 • pomoč pri iskanju zaposlitve in urejanju stanovanjske problematike,
 • podpora in pomoč pri razumevanju problematike zasvojenosti,
 • individualni pogovori, družinska in partnerska srečanja,
 • možnost sodelovanja v podporni skupini, kjer se spoznava problematiko zasvojenosti ter seznani, kaj je ustrezna podpora zasvojenemu na poti ozdravitve.

Program vključuje sodelovanje:

 • s strokovnimi službami in širšo javnostjo
 • z Zavodi za prestajanje zaporne kazni, kjer uporabnikom nudimo: svetovanje, podporo in motiviranje za urejanje problematike zasvojenosti in drugih vsebin povezanih s prestajanjem zaporne kazni.

NASLOV

Svetovalna pisarna – enota Nova Gorica

Kidričeva 9, 5000 Nova Gorica

 

KONTAKT

Telefon: 041 272 376
E-mail: pisarna.ng@projektclovek.si
Spletna stran: www.projektclovek.si

TEŽAVE ZARADI NASILJA?

|

CENTER ZA SOCIALNO DELO

NAMEN

 • Nuditi informacije in pomoč pri reševanju težav povezanih z otroki in mladostniki.

NASLOV

Center za socialno delo Nova Gorica
Delpinova 18/b (Eda center)
5000 Nova Gorica

KONTAKT

Andreja Koglot, tel.: 05 330 29 34
Gabrijela Prinčič, tel.: 05 330 29 17
Fax: 05 330 29 13
E-mail: gpcsd.gorica1@gov.si
Spletna stran: http://www.csdgorica.si/dejavnosti/podrocjeotrokimladostniki/

 

KRIZNI CENTER 10-ka

ZA KOGA?

 • za otroke in mladostnike, ki zaradi različnih težav (nasilje v družini, zlorabe, hude težave v odraščanju, v šoli, z vrstniki…) potrebujejo takojšen umik iz okolja, kjer živijo.

NAMEN:

 • Otrokom in mladostnikom zagotoviti varno namestitev,
 • Prisluhniti in skupaj najti rešitev iz stiske posameznika,
 • Svetovanje in sodelovanje s starši / skrbniki ter delovanje v okviru MLADINSKE SVETOVALNICE
 • Sodelovanje z drugimi inštitucijami, ki bi lahko pomagale

KDAJ?

 • Kadarkoli – delujemo 24 ur, vse dni v letu
 • Prideš lahko sam, lahko pa te napoti Center za socialno delo, interventne službe ali druge institucije: šola, policija, zdravstvo,…

 

MLADINSKA SVETOVALNICA

ZA KOGA?

 • Za otroke in mladostnike s težavami v odraščanju in njihove starše.

NAMEN

 • Brezplačni indivudalni svetovalni razgovori (za posameznika ali celo družino)

KDAJ

 • Ponedeljek – petek (po dogovoru)

NASLOV

Marušičeva 6, 5000 Nova Gorica

KONTAKT

MOBITEL: 051 635 115
TELEFON: 08 20 52 460
e-pošta: kc-ng@gov.si
Spletna stran: http://www.csdgorica.si/kriznicenter/

MATERINSKI DOM, Zavod Karitas Samarijan

KDO

 • matere z otroki,
 • nosečnice,
 • samske ženske, ki so se zaradi različnih okoliščinah znašle v socialni stiski, majo težave v družini in nimajo drugih možnosti bivanja ter so pripravljene aktivno reševati svojo situacijo.

NAMEN

 • omogoča bivanje,
 • proctor za pogovor o osebnih stiskah
 • podporo pri aktivnem reševanju nastale življenjske situacije.

PROGRAM vključuje

 • oblikovanje individualnega načrta, kjer opredelimo vase želje in cilje za prihodnost;
 • pomagamo pri vzgoji in skrbi za otroke;
 • reševanju stanovanjske stiske;
 • urejanju zadev z drugimi institucijami;
 • po potrebi vključujemo tudi prostovoljce – predvsem za učno pomoč in druženje z otroki.

Pri našem delu nas vodijo spoštovanje človekovih pravic, kodeks etičnih načel v socialnem varstvu, humanistično krščanska etična načela, želja po pomoči človeku, strpnost, dobri medsebojni odnosi, medsebojno sodelovanje, sožitje, sodelovanje z mrežo Karitas, lokalnimi skupnostmi, Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve ter drugimi vladnimi in nevladnimi organizacijami, ki delajo na tem področju

V želji pomagati človeku takrat, ko pomoč resnično potrebuje, smo razvili naslednje programe:

 • MATERINSKI DOM SOLKAN IN DOM KARITAS NA CESTI:

Telefon: 05 330 02 34 ali 041 331 639
mail: karitas.samarijan@siol.net

 • VARNA HIŠA KARITAS ZA PRIMORSKO:

tel.: 041 332 038, 041 638 208, 05 330 02 34
mail: karitas.samarijan@siol.net

 • PROGRAM VRTNICA – zdravljenje odvisnosti od alkohola:

tel.: 040 980 464

 • MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE SAMARIJAN:

tel.: 031 778 586
naslov: Skalniška ulica 1, 5250 Solkan

 • SVETOVALNICA LUČKA

Tel: 031 666 321
e-mail: svetovalnica.lucka@gmail.com

KONTAKT
Tel. štev.: 05 330 02 34 ali 031 655 961  Milena Brumat
Fax štev.: 05 330 02 34
E-pošta: karitas.samarijan@siol.net
Spletna stran: http://www.zavodsamarijan.si/vrtnica/predstavitev_programa/

POND – PREPOZNAVA IN OBRAVNAVA ŽRTEV NASILJA V DRUŽINI

Pond – je projekt, ki se ukvarja s prepoznavanjem in obravnavo žrtev nasilja ter z informiranjem zdravstvenih delavcev na tem področju.

KDO

 • žrtve nasilja v družini,
 • ranljive skupine (migranti, Romi, brezsposelni, starejši, ruralno prebivalstvo),
 • zdravstveni delavci, ki se pri svojem delu srečujejo z žrtvami nasilja.

CILJI

 • nudenje pomoči in informacij žrtvam nasilja,
 • uveljavitev določil ZPND na področju zdravstvene dejavnosti,
 • seznanitev zdravstvenih delavcev s strokovnimi usmeritvami obravnave nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti,
 • povečanje kompetenc zdravstvenega osebja za prepoznavanje in obravnavo žrtev nasilja v družini in za delo z ranljivimi skupinami,
 • vzpostavitev medsektorske obravnave žrtev in storilcev nasilja v družini, ki bo primerljiva tudi z mednarodnimi praksami na tem področju.

KONTAKT
Zavod EMMA, Center za pomoč žrtvam nasilja –  080 21 33
Društvo SOS telefon – 080 11 55
Društvo za nenasilno komunikacijo – 01 4344 822
Center za obveščanje – Nujna medicinska pomoč – 112
Policija – 113
e-mail: pr@zzs-mcs.si

 

DNK – DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO

DNK – je nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki se ukvarja s preprečevanjem nasilja v družbi in širjenjem principov nenasilne komunikacije.

KDO

 • za vse, ki so deležni različnih oblik nasilja.

NAMEN

 • zmanjševati toleranco do nasilja v družbi,
 • pomagati osebam, ki doživljajo nasilje,
 • nuditi pomoč osebam, ki nasilje povzročajo, da spremenijo svoje vedenje.

PROGRAMI

Osebe, ki doživljajo nasilje

Osebe, ki povzročajo nasilje

Izobraževanje in usposabljanje

NALOV in KONTAKT 

ENOTA LJUBLJANA:
TEL: 01 4344 822, 031 770 120, 051 332 776, 030 423 424
FAX: 059 09 57 66
e-mail: info(at)drustvo-dnk.si

ENOTA KOPER:
TEL: 05 6393 170, 031 546 098
FAX: 05 6393 180
e-mail: dnk.koper(at)siol.net

TEŽAVE S HRANO?

|

SVETOVALNI SVET

V našem društvu nudimo različne oblike pomoči vsem, ki imajo težave zaradi motenj hranjenja ali pa se o njih želijo informirati.

ZA KOGA

 • Za osebe z motnjami hranjenja – za vse, ki so ujeti v “ZAČARAN KROG HRANE.”

NAMEN

 • Cilj je, da hrana spet postane samo hrana. To pomeni, da:
  • preneha biti focus življenja, ki povzroča obsedenost, strah in stisko.
  • posameznik / posameznica sčasoma do hrane ponovno razvije zdrav odnos.
  • hrana ni več medij za razreševanje čustvenih stisk ali drugih psiholoških težav.
 • Pozitiven odnos do lastnega telesa
 • Boj proti “sramotenju” telesa
 • Destigmatizacija motenj hranjenja.

PROGRAM vključuje:

 • Psihosocialno svetovanje – proces, ki pomaga razumeti dogajanje v ozadju simptomov motenj hranjenja. Je oseben odnos, ki temelji na zaupanju med svetovalcem in vključeno osebo z motnjo hranjenja.

V Svetovalnem svetu nudimo pomoč v obliki kontinuiranega svetovanja, ki pomaga prepoznavati potlačena čustva, osebo nauči soočanja s svojim čustvi, občutki in potrebami. Obenem pa je poudarek tudi na oblikovanju bolj zdravega odnosa do hrane in telesa. Okrevanje je običajno dolgotrajen proces, ki traja več mesecev ali celo let.

KDAJ

 • Za svetovanje se dogovorite individualno, s svetovalko na telefonski številki 068/ 648 695 vsaki dan med 10.00 in 18.30 uro.

NASLOV

Tumova 5
5000 Nova Gorica

Masarykova 23
1000 Ljubljana

KONTAKT

Tel.: 068 648 695
e-pošta: info@svetovalni-svet.si.
FB profil: www.facebook.com/MotnjeHranjenja/?ref=hl
Instagram profil: @svetovalni svet
Spletna stran: http://svetovalni-svet.si/svetovanje/

 

PROJEKT ČLOVEK

Društvo Projekt Človek je organizacija za pomoč osebam z različnimi oblikami zasvojenosti

KDO

 • osebe z različnimi oblikami zasvojenosti (tudi otroci in mladostniki, ki eksperimentirajo z drogo, alkoholom ali se srečujejo z drugimi težavami v odraščanju);
 • bližnji in svojci oseb z zasvojenostjo.

CILJ

 • pomoč pri premagovanju zasvojenosti od: droge, alkohola, iger na srečo, motenj hranjenja, interneta ali računalniških igric ter odnosov

PROGRAM vključuje:

 • svetovanje, podporo in motivacijo za urejanje problematike zasvojenosti,
 • preventivne delavnice,
 • pomoč pri vzdrževanju abstinence,
 • utrjevanje delovnih navad, samostojnosti in odgovornosti,
 • urejanje družinskih odnosov in socialnega statusa,
 • učenje preživljanje prostega časa na ustvarjalen način (šport, pohodništvo, ustvarjalne delavnice, kulturne in družabne aktivnosti),
 • odkrivanje razlogov za poseg po drogi in preseganje le teh s pomočjo poglobljenega dela na sebi,
 • pomoč pri iskanju zaposlitve in urejanju stanovanjske problematike,
 • podpora in pomoč pri razumevanju problematike zasvojenosti,
 • individualni pogovori, družinska in partnerska srečanja,
 • možnost sodelovanja v podporni skupini, kjer se spoznava problematiko zasvojenosti ter seznani, kaj je ustrezna podpora zasvojenemu na poti ozdravitve.

Program vključuje sodelovanje:

 • s strokovnimi službami in širšo javnostjo
 • z Zavodi za prestajanje zaporne kazni, kjer uporabnikom nudimo: svetovanje, podporo in motiviranje za urejanje problematike zasvojenosti in drugih vsebin povezanih s prestajanjem zaporne kazni.

NASLOV

Svetovalna pisarna – enota Nova Gorica

Kidričeva 9, 5000 Nova Gorica

M: 041 272 376

E: pisarna.ng@projektclovek.si

 

TEŽAVE S SAMOPODOBO?

|

TO SEM JAZ

TO SEM JAZ – je program za duševno zdravje mladih

CILJ

 • razvijanje pozitivne samopodobe mladostnikov in socialnih veščin.

PROGRAM vključuje:

 • spletno komuniciranje z mladimi na naslovu tosemjaz.net (spletna svetovalnica omogoča dostop do anonimnega, hitrega in brezplačnega posvetovanja s strokovnjaki s področja medicine, psihologije in socialnega dela).
 • izvajanje preventivnih delavnic v šolskem okolju.

NASLOV

Nacionalni inštitut za javno zdravje
Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana

KONTAKT

Telefon: 01 2441 400
e-mail: info@nijz.si
faks: +386 1 2441 447

 

DNEVNI CENTER ŽAREK

ZA KOGA?

 • za osnovnošolce,
 • mladostnike,
 • mlajše polnoletnike s statusom dijaka, ki se srečujejo s težavami doma, v šoli ter s težavami pri socialni integraciji ter
 • vsem otrokom, ki si želijo aktivno preživeti prosti čas.

GLAVNI CILJ je spodbujanje mladih, da prevzamejo odgovornost za svoje vedenje, življenje in odločitve.

Program skrbi za:

 • Zadovoljitev potreb po druženju,
 • Izboljšanje komunikacijskih spretnosti,
 • Pridobitev občutka varnosti in sprejetosti,
 • izboljšanje samopodobe,
 • pridobivanje učnih in delovnih navad ter različnih spretnosti,
 • preventivno delo na področju različnih oblik odvisnosti,
 • varovanje otrokovih pravic,
 • koristno preživljanje prostega časa,
 • naučiti, kaj je sreča.

PROGRAM vključuje:

 • pomoč pri opravljanju šolskih obveznosti,
 • psihosocialne in kreativne delavnice
 • interakcijske vaje,
 • asertivni trening,
 • športne aktivnosti,
 • glasbena delavnica,
 • izleti in družabni dogodki,
 • redno sodelovanje s starši, šolo in drugimi institucijami.

NASLOV

Marušičeva 6, 5000 Nova Gorica

KONTAKT

Ana Curk, vodja Dnevnega centra „Žarek“
E – mail: dc-zarek@siol.net
Tel. št.: 08 20 51 898
Gsm: 041 664 905

http://www.csdgorica.si/dnevnicenterzarek/

TEŽAVE DOMA?

|

CENTER ZA SOCIALNO DELO

NAMEN

 • Nuditi informacije in pomoč pri reševanju težav povezanih z otroki in mladostniki.

NASLOV

Center za socialno delo Nova Gorica
Delpinova 18/b (Eda center)
5000 Nova Gorica

KONTAKT

Andreja Koglot, tel.: 05 330 29 34
Gabrijela Prinčič, tel.: 05 330 29 17
Fax 05 330 29 13
e-mail:gpcsd.gorica1@gov.si
Spletna stran: http://www.csdgorica.si/dejavnosti/podrocjeotrokimladostniki/

 

DNEVNI CENTER ŽAREK

ZA KOGA?

 • za osnovnošolce,
 • mladostnike,
 • mlajše polnoletnike s statusom dijaka, ki se srečujejo s težavami doma, v šoli ter s težavami pri socialni integraciji ter
 • vsem otrokom, ki si želijo aktivno preživeti prosti čas.

GLAVNI CILJ je spodbujanje mladih, da prevzamejo odgovornost za svoje vedenje, življenje in odločitve.

Program skrbi za:

 • Zadovoljitev potreb po druženju,
 • Izboljšanje komunikacijskih spretnosti,
 • Pridobitev občutka varnosti in sprejetosti,
 • izboljšanje samopodobe,
 • pridobivanje učnih in delovnih navad ter različnih spretnosti,
 • preventivno delo na področju različnih oblik odvisnosti,
 • varovanje otrokovih pravic,
 • koristno preživljanje prostega časa,
 • naučiti, kaj je sreča.

PROGRAM vključuje:

 • pomoč pri opravljanju šolskih obveznosti,
 • psihosocialne in kreativne delavnice
 • interakcijske vaje,
 • asertivni trening,
 • športne aktivnosti,
 • glasbena delavnica,
 • izleti in družabni dogodki,
 • redno sodelovanje s starši, šolo in drugimi institucijami.

NASLOV

Marušičeva 6
5000 Nova Gorica

KONTAKT

Ana Curk, vodja Dnevnega centra „Žarek“
E – mail: dc-zarek@siol.net
Tel. št.: 08 20 51 898
Gsm: 041 664 905

http://www.csdgorica.si/dnevnicenterzarek/

 

 

KRIZNI CENTER 10-ka

ZA KOGA?

 • za otroke in mladostnike, ki zaradi različnih težav (nasilje v družini, zlorabe, hude težave v odraščanju, v šoli, z vrstniki…) potrebujejo takojšen umik iz okolja, kjer živijo.

NAMEN:

 • Otrokom in mladostnikom zagotoviti varno namestitev,
 • Prisluhniti in skupaj najti rešitev iz stiske posameznika,
 • Svetovanje in sodelovanje s starši / skrbniki ter delovanje v okviru MLADINSKE SVETOVALNICE
 • Sodelovanje z drugimi inštitucijami, ki bi lahko pomagale

KDAJ?

 • Kadarkoli – delujemo 24 ur, vse dni v letu
 • Prideš lahko sam, lahko pa te napoti Center za socialno delo, interventne službe ali druge institucije: šola, policija, zdravstvo,…

MLADINSKA SVETOVALNICA

ZA KOGA?

 • Za otroke in mladostnike s težavami v odraščanju in njihove starše.

NAMEN

 • Brezplačni indivudalni svetovalni razgovori (za posameznika ali celo družino)

KDAJ

 • Ponedeljek – petek (po dogovoru)

NASLOV

Marušičeva 6
5000 Nova Gorica

KONTAKT

MOBITEL: 051 635 115
TELEFON: 08 20 52 460
e-pošta:kc-ng@gov.si
Spletna stran:http://www.csdgorica.si/kriznicenter/

DRUŽINSKI CENTER POLET, SOLKAN

 • OSEBNA TERAPIJA
 • ZAKONSKA TERAPIJA
 • OSEBNO SPREMLJANJE ZA STROKOVNE DELAVCE
 • IZOBRAŽEVANJA
 • DRUŽINSKA TERAPIJA

Znana je tudi kot relacijska družinska terapija. Relacijska družinska terapija (RDT) je inovativni model, ki ga je razvil prof. dr. Christian Gostečnik. Gre za biopsihični model, ki upošteva in integrira organske in psihične komponente posameznika in družine, v kateri odrašča posameznik. Glede na ta model, je družina naravni prostor, v katerem se otrok lahko razvije v varnem okolju. Zato ta model bistveno poudarja, da je tudi v terapevtskem prostoru nujno potrebno ustvariti vzdušje zaupanja, na osnovi katerega je mogoče zdravljenje in razreševanje še tako težkih ran in zapletov iz otroštva in mladosti.

NASLOV

Terapevtski center:
Šolska ulica 40
5250 Solkan

KONTAKT

E-pošta: dcpolet@gmail.com
TEL: +386 30 431 232
Spletna stran: https://www.druzinski-center-polet.si

DRUŽINSKI CENTER SKUPAJ

CENTER SKUPAJ – je zasebni zavod, kjer nudimo strokovno terapevtsko pomoč za posameznike, pare, zakonce in družine ter programe za osebnostno rast v obliki raznih delavnic, tematskih predavanj, skupin ipd. Razvijamo tudi nov program za poglobljeno zdravljenje travm, ki po navadi močno zaznamujejo posameznike in otežijo normalno funkcioniranje.

KDO

 • posamezniki,
 • pari,
 • zakonci,
 • družine.

NAMEN

 • vzpostaviti notranji mir in ohraniti upanje, ki nas spodbuja, da gremo naprej.

PROGRAMI

 • strokovna terapevtska pomoč,
 • telesna emocionalna terapija,
 • programi za zakonce,
 • programi za ženske,
 • programi za moške,
 • priprava na zakon,
 • proces odpuščanja,
 • osebna in duhovna rast,
 • programiza družino,
 • ustvarjalne počitnice,
 • Frančiškov tabor,

NASLOV

Sveta Gora 6
5250 Solkan

KONTAKT

Telefon: 040 351 236
e-mail: info@centerskupaj.si
spletna stran: www.centerskupaj.si

 

DRUŠTVO PROSTOVOLJCEV VINCENCIJEVE ZVEZE DOBROTE

Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote – je društvo, ki je nastalo iz duhovne dediščine mednarodne katoliške organizacije Vincencijeve družbe, ki je bila v Sloveniji ustanovljena leta 1876. Od leta 2006 ima status humanitarne organizacije.

KDO

 • brezdomci,
 • mladi,
 • družine,

NAMEN

 • priti naproti vsem pomoči potrebnim in skupaj soustvarjati miren, srečen proctor.

PROGRAMI:

 • Celostna pomoč brezdomcem
 • Šola prostovoljstva
 • Center za družine

NALOV in KONTAKT

Miren 216, 5291 Miren
tel.: 05/398 43 00
e-mail: info@društvo-vzd.si

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENJIE

ZPMS – je nevladna, prostovoljna, človekoljubna in neprofitna organizacija. Je zveza društev po celi Sloveniji.

KDO

 • otroci,
 • mladostniki,
 • družine.

NAMEN

 • dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin; zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic.

PROGRAMI vključujejo:

 • humanitarno pomoč,
 • brezplačno pravno pomoč,
 • botrstvo,
 • letovanja,
 • otroški parlament,
 • zeleni nahrbtnik,
 • pondeljčice in igralnice,
 • tom telefon,
 • EVS project

NASLOV in KONTAKT

Bazoviška ulica 04, 5000 Nova Gorica
Telefon: 05 333 4680, 041 650 691
e-naslov: zpm-ng@amis.net
spletni naslov: www.zpm-novagorica.si

TEŽAVE ZARADI TOBAKA?

|

PROJEKT ČLOVEK

Društvo Projekt Človek je organizacija za pomoč osebam z različnimi oblikami zasvojenosti

KDO

 • osebe z različnimi oblikami zasvojenosti (tudi otroci in mladostniki, ki eksperimentirajo z drogo, alkoholom ali se srečujejo z drugimi težavami v odraščanju);
 • bližnji in svojci oseb z zasvojenostjo.

CILJ

 • pomoč pri premagovanju zasvojenosti od: droge, alkohola, iger na srečo, motenj hranjenja, interneta ali računalniških igric ter odnosov

PROGRAM vključuje:

 • svetovanje, podporo in motivacijo za urejanje problematike zasvojenosti,
 • preventivne delavnice,
 • pomoč pri vzdrževanju abstinence,
 • utrjevanje delovnih navad, samostojnosti in odgovornosti,
 • urejanje družinskih odnosov in socialnega statusa,
 • učenje preživljanje prostega časa na ustvarjalen način (šport, pohodništvo, ustvarjalne delavnice, kulturne in družabne aktivnosti),
 • odkrivanje razlogov za poseg po drogi in preseganje le teh s pomočjo poglobljenega dela na sebi,
 • pomoč pri iskanju zaposlitve in urejanju stanovanjske problematike,
 • podpora in pomoč pri razumevanju problematike zasvojenosti,
 • individualni pogovori, družinska in partnerska srečanja,
 • možnost sodelovanja v podporni skupini, kjer se spoznava problematiko zasvojenosti ter seznani, kaj je ustrezna podpora zasvojenemu na poti ozdravitve.

Program vključuje sodelovanje:

 • s strokovnimi službami in širšo javnostjo
 • z Zavodi za prestajanje zaporne kazni, kjer uporabnikom nudimo: svetovanje, podporo in motiviranje za urejanje problematike zasvojenosti in drugih vsebin povezanih s prestajanjem zaporne kazni.

NASLOV

Svetovalna pisarna – enota Nova Gorica

Kidričeva 9, 5000 Nova Gorica

 

KONTAKT

Telefon: 041 272 376
E-mail: pisarna.ng@projektclovek.si
Spletna stran: www.projektclovek.si

TEŽAVE ZARADI ALKOHOLA?

|

TERAPEVTSKA KOMUNA SKUPNOST SREČANJE

Terapevtske skupnosti so namenjene predvsem zdravljenju in rehabilitaciji uživalcem različnih strupenih in škodljivih snovi: drog, tablet, alkohola,…
Mnogokrat pomagajo tudi različnim bolnikom, zavrženim in odrinjenim na rob družbe, majhnim in užaljenim.
Vzporedno z življenjem in delom posameznika v skupnosti se doma in v sami skupnosti nudi pomoč tudi njihovim staršem, otrokom, partnerjem, sorodnikom, prijateljem, …

Komuna na Kostanjevici pri Novi Gorici.

NASLOV

(ZPK) ENOTA AJDOVŠČINA
Rizzatova vila, Goriška ul. 17, 5270 Ajdovščina

KONTAKT

Silva Pavlin
Tel.: 030/ 646 946
E-pošta: pelikan.ajdovscina@gmail.com

CENTER ZA ZDRAVLJENJE ZASVOJENOSTI

KDO

 • Vsi, ki trpijo za odvisnostjo od psiho-aktivnih substanc ter iger na srečo;
 • V okviru centra deluje tudi Klub zdravljenih alkoholikov.

NAMEN in PROGRAM

 • Izvajanje aktivnosti za odkrivanje, zdravstveno in psihosocialno obravnavo ter
 • preventivno delovanje na področju odvisnosti od psiho-aktivnih substanc in odvisnosti od iger na srečo.

Ljudje se lahko zasvojijo tudi brez posredovanja kemičnih sredstev, z uporabo posebnih postopkov in ritualov, s katerimi sprožijo omamni učinek s pomočjo stimulacije možganov. Tu ne govorimo o telesni odvisnosti, ampak le o psihični.

NASLOV

Center za bolezni odvisnosti
Gradnikove brigade 7
5000 Nova Gorica

KONTAKT

MIHA KRAMLI, terapevt
Tel.: (05) 33 83 265
E-pošta: 

MILAN MILANOVIĆ, dr. med.
Tel.: (05) 33 83 265
E-pošta: 

Spletna stran: https://www.zd-go.si/ambulante/zdravljenje-odvisnosti/

KLUB ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV

Odgovorna oseba: Vlasta Birsa, soc.del.

NASLOV

Gradnikove brigade 7, 5000 Nova Gorica

KONTAKT

Tel.: 051 678 151
Email: vlasta.birsa@kate.si
Spletna stran: http://www.zd-go.si/zdravljenje-odvisnosti/zdravljeni-alkoholiki

 

Anonimni alkoholiki

NASLOV

Ulica Prekomorskih brigad 32, 5290 Šempeter pri Gorici

KONTAKT

Tel.:  031 375 410
Email: aa.slo@amis.net
Spletna stran: http://www.aa-drustvo.si/

PROGRAM VRTNICA, Zavod Karitas Samarijan

Program Vrtnica  – SOCIALNA REHABILITACIJA OSEB S TEŽAVAMI Z ODVISNOSTJO OD ALKOHOLA

KDO

 • vsi, ki imajo težvae zaradi zasvojenosti z alkoholom;
 • že zdravljeni alkoholiki, ki ne uspejo vzdrževati treznosti in ki želijo s pomočjo programa vzpostaviti trezno življenje;
 • prednost imajo brezdomci in osebe brez urejenega socialega statusa, ki nimajo socialne mreže in imajo težave z zasvojenostjo.

NAMEN

 • vzpostavitev popolne abstinence z nudenjem različnih oblik pomoči in doživljenjska alkoholna vzdržnost;
 • nudenje osebne, psihološke in socialne podpore;
 • izgradnja pozitivne samopodobe;
 • skupinsko urejanje lastnega življenja ob vzgledu, izkušnjah in pomoči tistih, ki abstinirajo že dalj časa;
 • pridobivanje socialnih veščin, delovnih sposobnosti in navad;
 • pomoč pri urejanju odnosov z matično družino, otroki;
 • informiranje javnosti o problematiki alkoholizma in posledicah, ki jih le ta pusti na zdravju posameznika, njegovih družinskih odnosih in socialni mreži;
 • nudenje pomoči uporabnikom; povezovanje laične terapije in socialno-delavskega pristopa;
 • sodelovanje v mreži z javnimi in nevladnimi organizacijami, ki uporabnikom nudijo storitve in pomoč.

NASLOV

Skalniška cesta 1, 5250 SOLKAN

KONTAKT

Telefon: 05 330 02 34
Spletna stran: www.zavodsamarijan.si
Facebook: Vrtnica Zavod Karitas Samarijan
e-mail: vrtnica.karitas@gmail.com

 

PROJEKT ČLOVEK

Društvo Projekt Človek je organizacija za pomoč osebam z različnimi oblikami zasvojenosti

KDO

 • osebe z različnimi oblikami zasvojenosti (tudi otroci in mladostniki, ki eksperimentirajo z drogo, alkoholom ali se srečujejo z drugimi težavami v odraščanju);
 • bližnji in svojci oseb z zasvojenostjo.

CILJ

 • pomoč pri premagovanju zasvojenosti od: droge, alkohola, iger na srečo, motenj hranjenja, interneta ali računalniških igric ter odnosov

PROGRAM vključuje:

 • svetovanje, podporo in motivacijo za urejanje problematike zasvojenosti,
 • preventivne delavnice,
 • pomoč pri vzdrževanju abstinence,
 • utrjevanje delovnih navad, samostojnosti in odgovornosti,
 • urejanje družinskih odnosov in socialnega statusa,
 • učenje preživljanje prostega časa na ustvarjalen način (šport, pohodništvo, ustvarjalne delavnice, kulturne in družabne aktivnosti),
 • odkrivanje razlogov za poseg po drogi in preseganje le teh s pomočjo poglobljenega dela na sebi,
 • pomoč pri iskanju zaposlitve in urejanju stanovanjske problematike,
 • podpora in pomoč pri razumevanju problematike zasvojenosti,
 • individualni pogovori, družinska in partnerska srečanja,
 • možnost sodelovanja v podporni skupini, kjer se spoznava problematiko zasvojenosti ter seznani, kaj je ustrezna podpora zasvojenemu na poti ozdravitve.

Program vključuje sodelovanje:

 • s strokovnimi službami in širšo javnostjo
 • z Zavodi za prestajanje zaporne kazni, kjer uporabnikom nudimo: svetovanje, podporo in motiviranje za urejanje problematike zasvojenosti in drugih vsebin povezanih s prestajanjem zaporne kazni.

NASLOV

Svetovalna pisarna – enota Nova Gorica

Kidričeva 9, 5000 Nova Gorica

KONTAKT

Telefon: 041 272 376
E-mail: pisarna.ng@projektclovek.si
Spletna stran: www.projektclovek.si

TEŽAVE ZARADI OPOJNIH SNOVI?

|

ŠENT

DNEVNI CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE

NAMEN

 • aktivno preživljanje prostega časa,
 • delovno usposabljanje,
 • informativni, svetovalni in razbremenilni razgovori,
 • sprositev,
 • druženje.

PROGRAM vključuje:

 • izobraževalne, interesne, ustvarjalne delavnice in tečaje za aktivno preživljanje prostega časa;
 • program socialne mreže;
 • skupina za samopomoč;
 • informiranje in svetovanje.

Odgovorna oseba: Margerita Humar, univ.dipl.soc.del.

NASLOV

Cesta Prekomorskih brigad 32, 5290 Šempeter pri Gorici

KONTAKT

Tel.:  05 330 96 00; 031 371 992
Email: margerita.humar@dc.sent.si
Spletna stran: http://www.sent.si/index.php?m_id=dnevni_centri

DNEVNI CENTER ZA UPORABNIKE PREPOVEDANIH DROG

KDO

 • za uporabnike prepovedanih drog, ki na različne načine prihajajo v stik z drogami (aktivni uživalci prepovedanih drog) ter
 • njihovi svojci

NAMEN

 • seznaniti uporabnike prepovedanih substanc z drogami, njihovimi učinki in zapleti

PROGRAM vključuje:

 • zamenjavo igel;
 • navajanje na zdrav življenjski slog uporabnikov, druženje, svetovanje;
 • nudenje informacij o aktualnih dogodkih v skupnosti;
 • možnosti vključitve v višjepražne programe obravnave odvisnosti.

NASLOV

Sedejeva 9A, 5000 Nova Gorica

KONTAKT

Tel.: 05/ 330 96 03
GSM: 031 607 245

Kontaktne osebe:

Vodja enote Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog:
Luka Mrak, univ. dipl. soc. del.
E-pošta: luka.mrak@sent.si

Meta Rutar, uni. dipl. soc. pedagog
E-pošta: meta.rutar@sent.si

Tanja Šinigoj
E-pošta: tanja.sinigoj@dc.sent.si

Spletna stran: http://www.sent.si/index.php?m_id=dc_odv_ng

Program Terensko delo z uporabniki prepovedanih drog

 NAMEN in PROGRAM

 • zbiranje, druženje, spanje uporabnikov prepovedanih drog;
 • informiranje o manj tvegani uporabi drog;
 • izmenjava igel in drugega sterilnega pribora.

 NASLOV
Sedejeva 9a, 5000 Nova Gorica

KONTAKT
GSM: 030 322 888
E-pošta: matej.prezelj@sent.si

Svetovalnica za žrtve nasilja

 NASLOV
Bidovčeva 4, 5000 Nova Gorica

KONTAKT
tel.: 031 371 992
E-pošta: Svetovalnica.ng@sent.si

 

PROJEKT ČLOVEK

Društvo Projekt Človek je organizacija za pomoč osebam z različnimi oblikami zasvojenosti

KDO

 • osebe z različnimi oblikami zasvojenosti (tudi otroci in mladostniki, ki eksperimentirajo z drogo, alkoholom ali se srečujejo z drugimi težavami v odraščanju);
 • bližnji in svojci oseb z zasvojenostjo.

CILJ

 • pomoč pri premagovanju zasvojenosti od: droge, alkohola, iger na srečo, motenj hranjenja, interneta ali računalniških igric ter odnosov

PROGRAM vključuje:

 • svetovanje, podporo in motivacijo za urejanje problematike zasvojenosti,
 • preventivne delavnice,
 • pomoč pri vzdrževanju abstinence,
 • utrjevanje delovnih navad, samostojnosti in odgovornosti,
 • urejanje družinskih odnosov in socialnega statusa,
 • učenje preživljanje prostega časa na ustvarjalen način (šport, pohodništvo, ustvarjalne delavnice, kulturne in družabne aktivnosti),
 • odkrivanje razlogov za poseg po drogi in preseganje le teh s pomočjo poglobljenega dela na sebi,
 • pomoč pri iskanju zaposlitve in urejanju stanovanjske problematike,
 • podpora in pomoč pri razumevanju problematike zasvojenosti,
 • individualni pogovori, družinska in partnerska srečanja,
 • možnost sodelovanja v podporni skupini, kjer se spoznava problematiko zasvojenosti ter seznani, kaj je ustrezna podpora zasvojenemu na poti ozdravitve.

Program vključuje sodelovanje:

 • s strokovnimi službami in širšo javnostjo
 • z Zavodi za prestajanje zaporne kazni, kjer uporabnikom nudimo: svetovanje, podporo in motiviranje za urejanje problematike zasvojenosti in drugih vsebin povezanih s prestajanjem zaporne kazni.

NASLOV

Svetovalna pisarna – enota Nova Gorica

Kidričeva 9, 5000 Nova Gorica

KONTAKT

Telefon: 041 272 376
E-mail: pisarna.ng@projektclovek.si
Spletna stran: www.projektclovek.si

  

ANONIMNI NARKOMANI SLOVENIJE (NA)

NA – je program popolne abstinence od drog.

KDO

 • odvisniki, ki želijo popolnoma opustiti jemanje drog in na novo zaživeti življenje.

CILJ

 • postopoma vzoostaviti abstinence.

PROGRAM vključuje:

 • brezplačna srečanja, ki članom nudijo spoznavanje zkušnje drugih, vlivajo moč in upanje na poti svobode od drog.

NASLOV

Gornji Trg 18, Ljubljana

 • Ponedeljek, sreda, petek ob 19h (2. Nad.);
 • Četrtek ob 18h
 • Sreda dopoldan ob 11h

Plečnikov podhod 1, Ljubljana

 • Sobota ob 18h

Ćernetova ulica 17, Šiška, Ljubljana

 • Torek ob 18h

KONTAKT

Telefon: 041 861 776
e-mail: info@na-slovenija.org

 

ZVEZA KLUBOV ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV SLOVENIJE (Zveza KZA Slovenije)

Zveza KZA Slovenije – je skupnost, zveza 13 društev, v katerih delujejo skupine zdravljenih alkoholikov.

KDO

 • zdravljeni alkoholiki in njihovi svojci,
 • ostali, ki se spopadajo s težavami zaradi alkohola.

NAMEN

 • pomaga posameznim včlanjenim društvom pri njihovih naporih za nadaljnjo rehabilitacijo vseh članov;
 • društvom nudi vso možno strokovno in organizacijsko pomoč;
 • prizadeva si osveščati javnost o zdravemu način življenja brez škodljive rabe psihoaktivnih substance;
 • osveščati lokalno in širšo skupnost, da je odvisnost od alkohola družbeno zlo, ki ga je mogoče uspešno obravnavati oz. zdraviti.

PROGRAMI:

 • Rehabilitacija zdravljenih alkoholikov in njihovih družinskih članov;
 • Svetovalnica za zmanjšanje tvegane in škodljive rabe alkohola in drugih psihoaktivnih snovi – informiranje, svetovanje in motiviranje;
 • Šolska preventivna programa “Izštekani” in “Effekt”;
 • Preventivni program za opolnomočenje “Krepitev družin”

NASLOV

Prešernova 6a, 5220 Tolmin

KONTAKT

Predsednik: Friderik Lapanja
T: 041 753 412

Koordinatorka: strokovna delavka Teja Kumar, univ.dipl.soc.del.
Telefon: 031 479 296

e-mail: zvezakzaslovenije@gmail.com