LAS


O LAS-u

|

Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti (v nadaljnjem besedilu: LAS za preprečevanje zasvojenosti) je bila ustanovljena s sklepom župana dne 9. 10. 2003 z namenom usmerjanja in usklajevanja aktivnosti vezanih na problematiko drog na območju Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju MONG).

LAS je strokovno in posvetovalno telo za župana, ki povezuje in usklajuje delo in aktivnosti vseh, ki se ukvarjajo s področjem zasvojenosti na območju MONG. S svojim delom zagotavlja celovit pristop obravnavanja in urejanja problematike preprečevanja zasvojenosti v občini.

Koordinacijo LAS je od leta v 2014 v celoti prevzel Mladinski center Nova Gorica, ki je obenem tudi izvajalec preventivnega programa v MONG, ki ga potrjuje LAS.

 

Naloge LAS za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica so:

  • skrbi, da je področje preprečevanja zasvojenosti ustrezno obravnavano v občinskih programskih dokumentih,
  • spremlja, ugotavlja in ocenjuje stanje na področju preprečevanja zasvojenosti v občini in uresničevanje občinskega programa na področju preprečevanja zasvojenosti,
  • usklajuje in povezuje nastajanje in izvajanje programov v občini, s katerimi se ureja področje preprečevanja zasvojenosti,
  • daje pobude, predloge in priporočila za hitrejše uresničevanje programov in sprejetih usmeritev na področju preprečevanja zasvojenosti,
  • spodbuja, povezuje in usklajuje delovanje organizacij, ki delujejo na področju preprečevanja zasvojenosti,
  • spremlja terensko delo na področju zasvojenosti,
  • obravnava druga vprašanja, pomembna za področje preprečevanja zasvojenosti.

 

Člani LAS za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica 2015-2018:

– Miha Kramli, predsednik,

– Vanesa Frančeškin,

– Meta Rutar,

– Marko Hlebec ,

– Simon Kragelj,

– Andrejka Markočič Šušmelj,

– Ana Raganzini.

 

Kontakt:

Mladinski center Nova Gorica

Jelena Vukmir

koordinatorka preventivnih programov

jelena.vukmir@mc-novagorica.si

05 333 40 20

040 234 423

RAZISKAVA O ŽIVLJENJSKEM SLOGU IN TVEGANIH VEDENJIH OTROK IN MLADIH V NOVI GORICI

|