Pot odraščanja


O POTI ODRAŠČANJA

|

Ko razmišljamo o razvoju mladostnikov in njihovi poti skozi šolski sistem, kjer prebijejo pretežni del svojega budnega časa, je še kako na mestu vprašanje, kako lahko v tem prostoru dodamo vsebine, ki bi jim odstrle pogled v odnose, v njihova doživljanja, čustven svet, ki ga v tem času intenzivno živijo, zelo slabo pa se ga zavedajo. Šola je okvir, ki zaradi svoje strukturiranosti lahko nudi varnost in pogoje tudi za medsebojno spoznavanje, odkrivanje vrednosti prijateljstva, povezanosti, skupnega truda za lepši svet in socialno družbeno okolje. Zato pa je dobro poznati temeljne lastnosti razvoja mladostnikov in razviti oblike dela, ki z minimalnim poseganjem dosežejo maksimalni učinek.[1]

Mladinski center Nova Gorica izvaja večje število brezplačnih preventivnih delavnic, ki služijo mladim kot neprecenljiva pomoč pri iskanju odgovorov, aktivnem vključevanju ter učenju iz lastnih dognanj in spoznanj.

Izvajajo se skozi celo šolsko leto od 5. do 9. razreda vseh OŠ v MONG in od 1. do 2. letnika vseh SŠ v MONG.

Teme posameznih delavnic so:

5. razred – prijateljstvo,

6. razred – skupnost,

7. razred – pozitivnost,

8. razred – komunikacija,

9. razred – reševanje sporov,

1. letnik – vrednost,

2. letnik – čustva

Za dodatne inforamcije in rezervacijo termina kontaktirajte 05 333 40 20 ali maja.birsa@mc-novagorica.si.

[1] Povzeto po dr. Katarina Kompan Erzar: Družina, vezi treh generacij. April 2019: Družina, Ljubljana.

KAJ PRAVIJO O NAS - v pripravi

|