Pot starševstva


VPIS V PROGRAM »POT STARŠEVSTVA ZA STARŠE OTROK STARIH 6-11/12 LET«

Mladinski center Nova Gorica v okviru preventivnega programa organizira program za starše »Pot starševstva«. Pot starševstva je pot odnosa. Skupaj bomo iskali stik s seboj, s partnerjem in s svojim otrokom, saj, kjer je stik, ni stiske!

Program se deli v tri sklope:

1.Pot starševstva za starše otrok starih 6-11/12 let SE PRIČNE V SREDO, 7.10.2020, 17.30-19.00 v prostorih Mladinskega centra Nova Gorica.

Datumi srečanj, vedno ob SREDAH:
– OKTOBER 7.10. (1. srečanje) 21.10. (2. srečanje)

-NOVEMBER: 4.11. (3. srečanje), , 18.11. (4. srečanje)

-DECEMBER: 2.12. (5.) in 16.12.2020 (zadnje, šesto srečanje)

2. Pot starševstva za starše otrok starih od 0 do 5. let ,  v letu 2021

3. Pot starševstva za starše otrok starih od 11/12. dalje, zaključeno februarja 2020 (prihodnji cikel v 2021)

Trajanje posameznega sklopa

6 SREČANJ PO 1,5 URE, na 14 dni

Lokacija: Mladinski center Nova Gorica ali druga lokacija

Vpišete se lahko samo v celoten program, torej vsa srečanja.

Več informacij najdete v Program Poti starševstva