O programu


O POTI STARŠEVSTVA

|

Mladinski center Nova Gorica vas v okviru preventivnega programa toplo vabi v program za starše »Pot starševstva« v srčni želji, da bi pi vam program služil kot podpora na vaši osebnostni, partnerski in starševski poti.

O PROCESU POTI STARŠEVSTVA:

 • Vključuje 6 srečanj, po 1,5 ure na 14 dni

 • Se deli v 3 sklope:

 • Pot starševstva za starše otrok starih od 6 do 12 let, PRIČETEK 10.3.
 • Pot starševstva za starše otrok starih od 0 do 5, V LETU 2020
 • Pot starševstva za starše najstnikov oz. otrok starih od 12/13 let dalje, zaključeno februar 2020

 • 6 SREČANJ = 6 TEM

Pot starševstva sestavlja šest tem, ki se smiselno nadgrajujejo in s tem dopolnjujejo v celoto. Celotna srečanja skupaj predstavljajo vsebine, za katere menimo, da najbolj nagovarjajo starše in imajo tako potencial, da preko naslavljanj teh tem prinašajo najboljše rezultate – to je zadovoljne in srečne starše, ki skupaj s svojimi mladimi ustvarjajo boljši svet – za vse nas.

 • KAKO POTEKA?

Struktura lovi ravnotežje med koncentracijo, času torej, ko odrasli možgani lahko sprejemajo informacije, in vsebino; se pravi, da vsako temo lahko razvijemo do svojega potenciala.

Skupina je zaprtega tipa kar pomeni, da so isti starši v proces vključeni od začetka do konca (med procesom se ne priključujejo novi starši).

Če želimo delati na kvaliteti odnosov in srečanja poglobiti v iskanju ranljivosti, potem je ključni pogoj občutek varnosti vseh udeleženih. Varnost pa zagotavljamo na način, da zagotavljamo isti termin, isti prostor, isto okolje in možnost, da se udeleženci med seboj povežejo, navežejo in udomačijo. Prav tako so teme zastavljene na način, da se dopolnjujejo, in bi starši, ki ne bi bili vključeni od začetka, težko držali rdečo nit.

Skupina je zaprtega tipa kar pomeni, da so isti starši v proces vključeni od začetka do konca (med procesom se ne priključujejo novi starši). Če želimo delati na kvaliteti odnosov in srečanja poglobiti v iskanju ranljivosti, potem je ključni pogoj občutek varnosti vseh udeleženih. Varnost pa zagotavljamo na način, da zagotavljamo isti termin, isti prostor, isto okolje in možnost, da se udeleženci med seboj povežejo, navežejo in udomačijo. Prav tako so teme zastavljene na način, da se dopolnjujejo, in bi starši, ki ne bi bili vključeni od začetka, težko držali rdečo nit.

O PROGRAMU

Bolj ko znanost razume delovanje človeka, bolj postaja jasno, da so življenjske izkušnje in ljudje, s katerimi jih delimo, zelo pomembni za naše zdravje – fizično in duševno. Za zahodno družbo se zdi, da je pozabila na osnovo, ki začini naša življenja, in to je odnos.

Pot starševstva je pot odnosa. Odnosa najprej vsakega odraslega do sebe. S počasnim razkrojem vsega skupnega, tradicije, običajev, ki so kot družbeno vezivo delovali v smeri povezovanja posameznikov, smo danes priča epidemiji osamljenosti. Še nikoli v svetu ni bilo razvito toliko komunikacijskih kanalov, a hkrati toliko osamljenih ljudi. Razbite družine, porast ločitev in nek občutek, da se skupaj kar ne da narediti enega koraka naprej.

Razumevanje sebe v tem vrtincu globalizacije, ki trka na vrata naših spalnic, je tako še bolj pomembno in nujno, da se lahko zaščitimo pred negativnimi vplivi. Šele ko sebe zares vidimo v pravi luči, lahko v svoje življenje spustimo bližnje in z njimi stkemo globlje in varne odnose.

Pot starševstva nas čisto po tiho pelje v najbolj intimne dele naših življenj in nas ob vsakodnevnih dogodkih lastnih otrok na nek način sili, da v naših otrocih vidimo sebe. Kdor si bo to dovolil, bo uspel navezati stik sam s sabo in bo razvil vse mehanizme, da ostane v stiku s svojim otrokom. Tam kjer je stik, ni stiske. Hkrati biti v stiku ne pomeni biti brez težav in brezskrbno “vandrati” po našem planetu. Biti v stiku pomeni imeti zgrajene mehanizme, da se na vse te stiske našega sveta znamo odzivati na način, ki je za nas in naše bližnje sprejemljiv; da je vsaka stiska priložnost za grajenje.

Preko tem, ki jih bomo v programu Pot starševstva nagovarjali in so zasnovane na podlagi novih spoznanj s področja nevroznanosti, delamo ravno to. Iščemo stik: občutek, da ohranjamo vrednost, ne glede na to ali imamo sposobnost, da iz vsake življenjske priložnosti naredimo katastrofo; in da imamo vedno nekje zadaj globoko pod površjem občutek, da nekdo misli na nas, nas podpira in nam bo ob vsaki stiski stal ob strani – občutek, po katerem hrepenimo vsi odrasli, občutek, ki ga za izgradnjo lastne osebnosti nujno potrebujejo naši mladi.

TEME POSAMEZNIH CIKLOV:

POT STARŠEVSTVA ZA STARŠE NAJSTNIKOV (STARŠE OTROK V STARSOTI OD 12/13 LET DALJE):

Prva tema: Razvoj možganov

NA ŠOLI ZA STARŠE BOMO:

 • Predstavili najsodobnejša spoznanja o razvoju možganov v omenjenem obdobju,
 • Jih preko interaktivne igre vlog za lažje razumevanje poskusili začutiti
 • Poskušali povezati te oblike navezanosti z našimi življenji z namenom iskanja drugačnih odnosov
 • Opolnomočiti starše za iskanje stika s svojimi otroci

Druga tema: Varna navezanost in rahločutno starševstvo

NA ŠOLI ZA STARŠE BOMO:

 • Spoznali 4 različne načine navezanosti (oblike, razlike, vzroke in posledice)
 • Preko interaktivne igre vlog doživeli različne tipe navezanosti
 • Poskušali povezati te oblike navezanosti z našimi življenji z namenom iskanja novih načinov iskanja stika
 • Opolnomočili starše in jim pomagali pri iskanju stika s svojimi najstniki

Tretja tema: Ritem otroka – postavljanje meja

NA ŠOLI ZA STARŠE BOMO:

 • Spoznali kaj je otroški ritem in kako postavljati meje
 • Pogledali kakšne odgovore za težave modernega starševstva ponuja znanost
 • Skupaj z udeleženci naslovili tiste stiske, ki so v njihovih družinah najbolj pereče i našli načine kako stiske naslovimo z rahločutnostjo do vseh vpletenih

Četrta tema: Starševstvo in partnerski odnos

NA ŠOLI ZA STARŠE BOMO: Raziskovali kaj starši vedno znova spregledajo v partnerskem odnosu, katere lastne potrebe spregledajo in kako lahko ponovno poskrbijo za temeljni odnos, ki jim je pripadal še preden so postali starši.

Prav tako pa bomo spregovorili kako naprej, kadar partnerski odnos razpade in je pred staršema novi izziv – kako ob vsem tem ohraniti starševstvo, ki bo otrokom omogočilo, da se lahko njihov razvoj nadaljuje in ne ustavi ob travmi starševskega ločevanja.

Peta tema: Slavni miti – trma, samostojnost in odgovornost, vrstniki/prijateljstva…

NA ŠOLI ZA STARŠE BOMO: Naslovili najbolj pogoste mite kot so otroška trma, izsiljevanje, samostojnost in odgovornost, pomoč pri domačih nalogah in učenju. Postavljali mite v pravo luč in iskali načine možnih odzivov od tovrstnem otroškem vedenju.

Šesta tema: Igra vs. multimedija (pomen igre in pozitivnosti v odnosih)

Spoznali bomo pomen pozitivnosti in vpliv, ki ga ima na anše vedenje, delovanje, ter kako se odraža na naših možganih. Pogledali bomo kako nam pozitivnost lahko pomaga pri družinskih odnosih in pri zmanjševanju uporabe multimedije. Z interaktivnimi vajami bomo okrepili pozitivnost in skozi metodo lastne izkušnje spoznali pomen igre za razvoj zdravih odnosov.

POT STARŠEVSTVA ZA STARŠE OTROK STARIH OD 0 DO 5 LET: PRIHAJA

POT STARŠEVSTVA ZA STARŠE OTROK STARIH OD 11/12 LET DALJE: ZAKLJUČENO FEBRUAR 2020

KAJ PRAVIJO O NAS

|

PROGRAM ZA STARŠE OTROK 0-5 LET

|

PROGRAM ZA STARŠE OTROK 6-11 LET

|

PROGRAM ZA STARŠE NAJSTNIKOV

|