Preventivni program


Mestna občina Nova Gorica si v okviru Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti že vrsto let prizadeva, da bi z razvejano preventivo oz. ponudbo programov s področja zasvojenosti čim več pripomogla k preprečevanju ter zmanjšanju škodljivih posledic uporabe dovoljenih in nedovoljenih drog oz. vseh oblik zasvojenosti in drugih tveganih vedenj v lokalnem okolju.

Mladinski center Nova Gorica, ki že vrsto let izvaja aktivnosti (delavnice, predavanja, strokovne posvete, raziskave…) s področja preventivne, je od leta 2014 v celoti prevzel izvajanje preventivnega programa v MONG ter koordinacijo Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica.

S svojim delovanjem osveščamo mlade, njihove starše, zaposlene v vzgojno-izobraževalnih institucijah ter lokalno in širšo javnost o tematikah zasvojenosti in krepimo zavest o pomenu izbire zdravega življenjskega sloga za posameznika ter vlogo podpornega okolja pri tem. Mladinski center Nova Gorica z LAS redno sodeluje na področju preventive od leta 2010. Sodelovanje smo pričeli z delavnico ”Odraščanje in mi” za učence 6. razredov osnovnih šol.

S svojimi aktivnostmi ponujamo krepitev posameznikov v (pred)šolskem in družinskem okolju, preventivo v skupnosti in širši družbi.
Preventiva v šolskem okolju – preventivne delavnice za otroke in mladostnike

V šolskem letu 2017/18 ponujamo širok izbor preventivnih delavnic za otroke in mladostnike. Za ponudbo aktivnosti in ostale informacije smo dosegljivi na:

Mladinski center
Jelena Vukmir
Koordinatorka preventivnih programov
jelena.vukmir@mc-novagorica.si
05 333 40 20 ali 040 234 423
NABOR PREVENTIVNIH DELAVNIC MLADINSKEGA CENTRA NOVA GORICA

»V DIALOGU« (Mladinski center Nova Gorica)

|

S preventivno delavnico na temo nasilja »V dialogu« želimo udeležence opozoriti na problem nasilja in jih spodbuditi, da razmišljajo o izvajalcih in žrtvah nasilja. Poseben poudarek je na nasilju, ki izhaja iz stereotipov, predsodkov in socialne izključenosti. Skozi delavnico udeleženci spoznajo različne vrste nasilja, vzroke nasilnega vedenja in medvrstniško nasilje ter mrežo pomoči, ki je na voljo v lokalnem okolju v primeru nasilja. Mlade spodbujamo k strpnosti in razvijanju empatije.

Ciljna skupina: učenci druge triade OŠ

Trajanje: 2 šolski uri

 

ODRAŠČANJE IN MI (Mladinski center Nova Gorica)

|

Mladinska delavnica Odraščanje in mi ima predvsem preventivni pomen. Za obdobje adolescence je značilno, da se mladostniki srečujejo z mnogimi, zanje novimi in težkimi razvojnimi nalogami. Z delavnico želimo mlade osveščati o treh pomembnih področjih odraščanja: medosebnih odnosih, spolnosti in različnih vrstah zasvojenosti. Preko interaktivnih dialogov želimo, da bi mladi izvedeli čim več in da bi tako našli odgovore na vprašanja, ki jih niso nikdar želeli ali hoteli izpostavljati. Pogovarjamo se o problemih, ki so za mladostnike prav v obdobju odraščanja najbolj aktualni in tako skušamo mladim pomagati, da bi pravilno reševali konfliktne situacije, v katerih se znajdejo.

Ciljna skupina: učenci druge triade OŠ

Trajanje: 2 šolski uri (1 srečanje)

VARNA UPORABA INTERNETA (e-Hiša Novogoriška hiša poskusov)

|

Ob predvajanju kratkih animiranih filmčkov in igri, otroci na zanimiv način spoznajo pasti spleta in družabnih omrežij. Na delavnici obravnavamo teme s področja izdajanja podatkov, diskriminacije, maščevanja, zlorabo fotografij in videov, navezovanje stikov s strani odrasle osebe.

Večji del delavnice je namenjen praktičnim dejavnostim pregleda nastavitev zasebnosti in varnosti na spletnih omrežjih in zaščite računalnika. Učimo se ustvarjati varna gesla, predstavimo nasvete glede varovanja zasebnosti, ki bi jih mladi morali upoštevati, ko so na spletu, vzdevkov, nastavitev zasebnosti, upravljanje s svojim spletnim ugledom, ter skozi poučen video vidimo, kaj lahko varno objavljamo in kaj ne.

Ciljna skupina: učenci tretje triade OŠ

Trajanje: 2 šolski uri (1 srečanje)

MOJ NORO DOBER FEELING (Mladinski center Nova Gorica)

|

Moj noro dobri feeling je ciklus 5-ih delavnic, ki je zasnovan na metodah socialnega učenja, krepitve samopodobe, socialnih in komunikacijskih veščin. Z različnimi aktivnostmi krepimo pozitivno samopodobo, socialne in komunikacijske veščine, spoznamo medsebojni (so)vpliv čustev, misli, pomembnih drugih, okolja na vedenje posameznika, kaj je vrstniški pritisk in kako se mu upreti…

Ciljna skupina: učenci tretje triade OŠ

Trajanje: 5 šolskih ur (2 srečanji: 1. srečanje, 3 šolske ure in 2. srečanje, 2 šolski uri)

SPOLNOST IN MI (Mladinski center Nova Gorica)

|

Mladinska delavnica Spolnost in mi je nadgradnja znanja o spolnosti, ki so ga udeleženci pridobili do tega obdobja (na temo spolnosti, HIV-a in AIDS-a in drugih spolno prenosljivih bolezni, varne in zdrave spolnosti, preprečevanja okužb, uporabe kontracepcije…). Delavnica udeležencem ponuja možnost za pogovor in odgovore glede fizičnega, duševnega in predvsem čustvenega vidika doživljanja spolnosti. S sproščenim pristopom z metodo nevihte možganov  in debate poskušamo odgovoriti na tista vprašanja in dileme, ki kljub poplavi informacij velikokrat ostanejo odprta ali pa se jih, predvsem čustveni vidik, sploh ne naslavlja. Tako spregovorimo o doživljanju različnih čustev in občutij, predvsem v povezavi s prvimi izkušnjami spolnosti. V pogovoru skušamo odgovoriti na vprašanje »Kdaj je pravi čas?«, pri katerem osvetlimo dejstvo, da se ljudje telesno, čustveno in duševno razvijamo drugače in da imamo tudi zelo različna prepričanja, ki oblikujejo naš pogled in posledično doživljanje spolnosti. Poudarek je predvsem na izključevanje kakršnihkoli pritiskov, ki bi nas silili v odločitve, ki je še ne čutimo za svoje. Spregovorimo o popačeni podobi o spolnosti, ki jo lahko oblikujemo na podlagi različnih sodobnih vsebin (mediji, resničnostni šovi ipd.) in napačnih prepričanj in pritiskov, ki lahko izvirajo iz tega. Z zabavnim in sproščenim pristopom skušamo zdravo spolnost, ki je usklajena z psihofizičnim stanjem posameznika,  predstaviti kot zelo naraven del našega življenja in grajenja intimnega in čustvenega odnosa z drugo osebo. Na podlagi njihovih anonimnih vprašanj, ki se nanašajo predvsem na fizični  vidik spolnega odnosa, ponudimo odgovore, ki vključujejo tudi čustveni vidik.

Ciljna skupina: učenci 8. in 9. razreda OŠ ter dijaki 1. letnika SŠ

Trajanje: 2 šolski uri (1 srečanje)

ZASVOJENOST (Mladinski center Nova Gorica)

|

Mladinska delavnica Zasvojenost in mladi zajema vpliv učinkov kemičnih in nekemičnih zasvojenosti na življenje posameznika, mladostnike spodbuja k razmišljanju o problematiki zasvojenosti ter sprejemanju odgovornih odločitev. Pogovarjamo se o zasvojenosti z različnih vidikov. Namen delavnice je seznaniti mladostnike z pastmi zasvojenosti (poudarek na alkoholu, tobaku in novodobnih nekemičnih zasvojenostih), spodbuditi razmišljanje o problematiki zasvojenosti, spodbuditi mladostnike k sprejemanju odgovornih odločitev, krepitev samopodobe ter informiranje mladih, kam se lahko obrnejo po pomoč.

Ciljna skupina: učenci 9. razreda OŠ in dijaki 1. in 2. letnika SŠ

Trajanje: 2 šolskih (1 srečanje)

DRUGAČNOST IN MEDKULTURNOST (Mladinski center Nova Gorica)

|

Namen mladinske delavnice Drugačnost in medkulturnost je seznanjanje mladih z različnimi oblikami diskriminacije (diskriminacija na osnovi spola, narodnostne ali etnične pripadnosti, verskega ali drugega prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne usmerjenosti ali kombinacijo le-teh), prepoznavanje različnih oblik diskriminacije in preprečevanje le-teh, ter širjenje in seznanjanje širše javnosti o boju proti diskriminaciji in za enakost. Vsi ljudje, ne glede na spol, narodno ali etično pripadnost, versko izpoved ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost, imamo pravico do enakopravnega obravnavanja. Različnost v družbi je pozitivna, zato je naša dolžnost mlade seznanjati in spodbujati k ustvarjanju pozitivnega okolja, ki ceni različnost in spoštuje zlasti pravico do zaščite pred diskriminacijo in marginalizacijo.

Ciljna skupina: učenci 8. in 9. razreda OŠ ter dijaki 1. letnika SŠ

Trajanje: 2 šolski uri (1 srečanje)

KDO SEM

|

Namen mladinske delavnice Kdo sem je mladim v občutljivem razvojnem obdobju pomagati pri iskanju samega sebe, svojih vrednot, razvoju odnosa do samega sebe in zunanjega sveta, staršev, prijateljev, fanta, punce, … Delavnica je namenjena učencem devetih razredov osnovnih šol ter dijakom prvih letnikov srednjih šol. To je namreč obdobje hitrih in pomembnih sprememb v mladem človeku in njegovi okolici. Dogajajo se telesne spremembe, gre pa tudi za spremembe v okolici mladostnika, ki se kažejo v novih pričakovanjih in zahtevah, ki jih družba postavlja pred mlade. Vse te spremembe mlade prestrašijo in zmedejo, zato jim je potrebno pri prehodu v odraslost pomagati.

Ciljna skupina: učenci 9. razreda OŠ in 1. letnika ter 2. letnika SŠ

Trajanje: 2 šolski uri (1 srečanje)